Кулчар Тімея Федорівна


Кулчар Тімея Федорівна
народилася 12 жовтня 1986 року в місті Ужгород Закарпатської області.

Закінчила у 2004 році Ужгородський професійний ліцей. З 2004 по 2009 рр. навчалася на історичному факультеті Ужгородського національного університету, за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію магістр історії, викладач. Після закінчення навчання влаштувалася на роботу на кафедру історії Угорщини та європейської інтеграції старшим лаборантом, та викладачем. З 2011 р. працює на посаді старшого викладача. З 2013 по 2016 рр. навчалася в аспірантурі Дебреценського університету.

Публікації

У фахових виданнях

2011

Європейський досвід розвитку транскордонного співробітництва. / Т.Ф. Kулчар // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія / [редкол. : М.М. Вегеш (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгор. нац. ун-т», Іст. ф-т. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2011. – Вип. 27. – С. 257-262. – Рез. : рос., англ. – Бібліогр. : с. 260–262.

2012

Стратегічне програмування українсько-угорського транскордонного співробітництва. / Т.Ф. Kулчар // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія / [редкол. : М.М. Вегеш (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгор. нац. ун-т», Іст. ф-т. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2012. – Вип. 28. – С. 50-54. – Рез. : рос., англ. – Бібліогр. : с. 53–54.

Принципи, механізми та форми транскордонного співробітництва регіонів Європи. / Т.Ф. Kулчар // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія / [редкол. : М.М. Вегеш (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгор. нац. ун-т», Іст. ф-т. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2012. – Вип. 29. – С. 123128. – Рез. : рос., англ. – Бібліогр. : с. 127–128.

2013

«Карпатський євро-регіон» як основна форма транскордонного співробітництва в контексті східного розширення ЄС. / Т.Ф. Kулчар // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія / [редкол. : М.М. Вегеш (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгор. нац. ун-т», Іст. ф-т. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2013. – Вип. 30. – С. 124-129. – Рез. : рос., англ. – Бібліогр. : с. 128–129.

Фінансовий вимір українсько-угорського транскордонного співробітництва у 2004 – 2013 рр. / Т.Ф. Kулчар // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія / [редкол. : М.М. Вегеш (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгор. нац. ун-т», Іст. ф-т. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2013. – Вип. 31. – С. 51-56. – Рез. : рос., англ. – Бібліогр. : с. 55–56.

2014

Теоретичні основи діяльності єврорегіонів. / Т.Ф. Kулчар // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія / [редкол. : М.М. Вегеш (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгор. нац. ун-т», Іст. ф-т. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2014. – Вип. 32. – С. 102-107. – Рез. : рос., англ. – Бібліогр. : с. 106107.

Hungarian-Ukrainian European Experience’s in Cross-Border Cooperation. In. Esélyteremtő és Tehetséggondozó Multikulturális Műhely 3. Kötet. (szerkesztő: prof. h.c. dr. Láczay Magdolna, dr. Bocsi Veronika. – Hajdúböszörmény: Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, 2014. – pp. 8189.

2015

Aspects of strategical development of Carpathian Euroregion // T. Kulcsár / Hallgatói Műhelytanulmányok 3. Rejuvenating Scholarship Collection of Graduate School Studies in History. – Debreceni Egyetem, 2015. – 170-180.old.

Специфіка перетину українсько-угорського кордону. / Т.Ф. Kулчар // Науковий вісник Миколаївського університету імені Сухомлинського. Історичні науки. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2.40. – С.37-42.

2016

Зовнішньополітичні пріоритети центральноєвропейських країн упродовж кінця 1980-2010-х років. / Тімеа Kулчар // Політичні трансформації у країнах Центральної Європи наприкінці ХХ – на початку ХХІ. Розділ 9. – Ужгород: Ліра, 2016. – 450 с. (у співавторстві з Кіш Є., Буглай Н., Гайтанжи Г., Іллар К., Лізанець М., Мітряєвою С.) – С.342-369.

Культурно-гуманітарний аспект транскордонного співробітництва України та Угорщини. / Т.Ф. Kулчар // Науковий вісник Миколаївського університету імені Сухомлинського. Історичні науки. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2.42. – С.48-53.

2017

Регіональний вимір зовнішньої політики України (політико-правовий сегмент). / Т.Ф. Kулчар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні відносини. – Ужгород, 2017. – Вип. 2. – С.42-46.

2019

Угорський досвід розвитку євро-регіонального транскордонного співробітництва. / Науковий вісник Миколаївського університету імені Сухомлинського. Історичні науки. – Миколаїв, 2019. – Вип. 2.48. – С.103-107.

Матеріали наукових конференцій:

2011

Українсько-угорський вимір транскордонного співробітництва. / Тімеа Kулчар // Геополітика України: Історія і сучасність: матеріали міжнар. науково-практичної конференції «Ефективність транскордонного співробітництва через міжнародний моніторинг та координацію діяльності національних суб’єктів», Ужгород, 8-9 квітня 2011 р. / [редкол. : Устич С.І. та ін.] ; – Ужгород: Вид-во ЗакДУ, 2011. – С. 282–288. – Рез. : рос. – Бібліогр. : с. 288. (у співавторстві з Іллар К.Я.).

Етнічний чинник у формуванні системи міждержавних відносин. / Тімеа Kулчар // матеріали круглого столу «Актуальні питання законодавчого регулювання захисту прав національних меншин в Україні та шляхи їх реалізації в умовах поліетнічного регіону: аналіз, оцінки», Ужгород, 21 грудня 2011 р. – Ужгород: Вид-во «Ліра», 2012. – С. 277–282. – Рез. : рос., англ. – Бібліогр. : с. 281–282. (у співавторстві з Товт К.Я.).

2013

Транскордонне співробітництво на зламі століть: зустріч периферій Центральної Європи. / Тімеа Kулчар // Регіональні студії: матеріали круглого столу «Куди прямуєш, Центральна Європо?», Ужгород, 21 березня 2013 р. / [редкол. : Приходько В.П. та ін.] ; – Ужгород: Вид-во «Ліра», 2013. – С. 192–202. – Бібліогр. : с. 201–202.

Європейський досвід етнополітики. / Тімеа Kулчар // матеріали міжнар. науково-практичної конференції «Міжетнічна та міжконфесійна толерантність як чинник консолідації українського суспільства: досвід Закарпаття», 28 – 29 травня 2013 р. – Ужгород: Вид-во «Ліра», 2013. – С. 54–60. – Рез. : укр. – Бібліогр. : с. 60. (у співавторстві з Кіш Є.Б.).

2018

Українсько-угорська культурнo-гуманітарна сфера транскордонної співпраці. / V-а Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти». – Конін-Ужгород-Херсон-Кривий Ріг: Посвіт, 2018. – С.3234.

Конференції, круглі столи

2014

Правові засади транскордонного співробітництва європейських регіонів. // 68-а підсумкова конференція професорсько-викладацького складу. Секція історія Угорщини та європейська інтеграція. (м. Ужгород, 26-27 лютого 2014 р.)

2015

Політико-правові основи українсько-угорського транскордонного співробітництва. // 69-а підсумкова конференція професорсько-викладацького складу. Секція історія Угорщини та європейська інтеграція. (м. Ужгород, 24-25 лютого 2015 р.)

Kárpátok Eurorégió fejlődésének stratégiai aspektusai” // Debreceni Egyetem, Doktorandusz-konferencia, Síkfőkút (2015. április 9–11.).

Rethinking Public Governance. 2015. Conference of the Transatlantic Policy Consortium (TPC). Budapest, 2015. június 10-12.

2016

Специфіка регулювання євро-регіонального співробітництва України та Угорщини. // 70-а підсумкова конференція професорсько-викладацького складу. Секція історія Угорщини та європейська інтеграція. (м. Ужгород, 23-24 лютого 2016 р.)

2017

Транспарентність українсько-угорського кордону. // 71-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет». Секція історія Угорщини та європейська інтеграція. (м. Ужгород, 28 лютого 2017 р.)

2018

Українсько-угорська культурнo-гуманітарна сфера транскордонної співпраці. / V-а Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти». (м. Конін-Ужгород-Херсон-Кривий Ріг, 30 листопада 2018 р.)

2020

Стратегічні аспекти розвитку Карпатського єврорегіону. // 74-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»ю Секція історія Угорщини та європейська інтеграція. (м. Ужгород, 26 лютого 2020 р.)

2021

«Прозорість» українсько-угорського кордону у вимірі цивілізаційного фронтиру та як умова взаємовигідної співпраці. // Міжнародна наукова конференція «ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ПОГРАНИЧЧЯ». (м. Ужгород, 27-28 січня 2021 р.)

Навчально-методичні видання:

2011

Ókori Görögország és Róma története. Módszertani javaslatok és tantárgyi program (Szak: “Történelem”) – Ungvár: ПП Бреза, 2011. – 64 old.

2013

A középkor története (V – XV sz.). Módszertani javaslatok és tantárgyi program (Szak: “Történelem”) – Ungvár: ПП Бреза, 2013. – 56 old.

A középkor története (XVI – XVII sz.). Módszertani javaslatok és tantárgyi program (Szak: “Történelem”) – Ungvár: ПП Бреза, 2013. – 48 old.

2017

Az antik Európa története. I. rész. (Ókori Görögország). Módszertani javaslatok és tantárgyi program (Szak: “Történelem”) – Ungvár: Аутдор-Шарк, 2017. – 60 old.

Az antik Európa története. II. rész. (Ókori Róma). Módszertani javaslatok és tantárgyi program (Szak: “Történelem”) – Ungvár: Аутдор-Шарк, 2017. – 54 old.