Kulcsár Tímea

Kulcsár Tímea 1986. október 12-én született Ungvár városában, Kárpátalján.2004-ben érettségizett az Ungvári Szaklíceumban. 2004-től 2009-ig az Ungvári Nemzeti Egyetem Történettudományi Karán tanult, itt szerzett mesterszintű diplomát. A diploma megszerzése után a Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszéken kapott állást vezető laboránsként és tanárként. 2011-től az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kara (2018-tól Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet) Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék oktatója, illetve adjunktusa. 2013-tól 2016-ig a Debreceni Egyetem Történelem és Néprajzi Doktori Iskolájában tanult, ahol 2016 augusztusában szerzett abszolutóriumot. Jelenleg ukrajnai kandidátusi értekezése megvédésén dolgozik.

PUBLIKÁCIÓK

Tanulmányos tudományos szakfolyóiratokban

2011

Європейський досвід розвитку транскордонного співробітництва. / Т.Ф. Kулчар // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія / [редкол. : М.М. Вегеш (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгор. нац. ун-т», Іст. ф-т. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2011. – Вип. 27. – С. 257-262. – Рез. : рос., англ. – Бібліогр. : с. 260–262.

2012

Стратегічне програмування українсько-угорського транскордонного співробітництва. / Т.Ф. Kулчар // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія / [редкол. : М.М. Вегеш (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгор. нац. ун-т», Іст. ф-т. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2012. – Вип. 28. – С. 50-54. – Рез. : рос., англ. – Бібліогр. : с. 53–54.

Принципи, механізми та форми транскордонного співробітництва регіонів Європи. / Т.Ф. Kулчар // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія / [редкол. : М.М. Вегеш (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгор. нац. ун-т», Іст. ф-т. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2012. – Вип. 29. – С. 123128. – Рез. : рос., англ. – Бібліогр. : с. 127–128.

2013

«Карпатський євро-регіон» як основна форма транскордонного співробітництва в контексті східного розширення ЄС. / Т.Ф. Kулчар // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія / [редкол. : М.М. Вегеш (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгор. нац. ун-т», Іст. ф-т. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2013. – Вип. 30. – С. 124-129. – Рез. : рос., англ. – Бібліогр. : с. 128–129.

Фінансовий вимір українсько-угорського транскордонного співробітництва у 2004 – 2013 рр. / Т.Ф. Kулчар // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія / [редкол. : М.М. Вегеш (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгор. нац. ун-т», Іст. ф-т. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2013. – Вип. 31. – С. 51-56. – Рез. : рос., англ. – Бібліогр. : с. 55–56.

2014

Теоретичні основи діяльності єврорегіонів. / Т.Ф. Kулчар // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія / [редкол. : М.М. Вегеш (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгор. нац. ун-т», Іст. ф-т. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2014. – Вип. 32. – С. 102-107. – Рез. : рос., англ. – Бібліогр. : с. 106107.

Hungarian-Ukrainian European Experience’s in Cross-Border Cooperation. In. Esélyteremtő és Tehetséggondozó Multikulturális Műhely 3. Kötet. (szerkesztő: prof. h.c. dr. Láczay Magdolna, dr. Bocsi Veronika. – Hajdúböszörmény: Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, 2014. – pp. 8189.

2015

Aspects of strategical development of Carpathian Euroregion // T. Kulcsár / Hallgatói Műhelytanulmányok 3. Rejuvenating Scholarship Collection of Graduate School Studies in History. – Debreceni Egyetem, 2015. – 170-180.old.

Специфіка перетину українсько-угорського кордону. / Т.Ф. Kулчар // Науковий вісник Миколаївського університету імені Сухомлинського. Історичні науки. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2.40. – С.37-42.

2016

Зовнішньополітичні пріоритети центральноєвропейських країн упродовж кінця 1980-2010-х років. / Тімеа Kулчар // Політичні трансформації у країнах Центральної Європи наприкінці ХХ – на початку ХХІ. Розділ 9. – Ужгород: Ліра, 2016. – 450 с. (у співавторстві з Кіш Є., Буглай Н., Гайтанжи Г., Іллар К., Лізанець М., Мітряєвою С.) – С.342-369.

Культурно-гуманітарний аспект транскордонного співробітництва України та Угорщини. / Т.Ф. Kулчар // Науковий вісник Миколаївського університету імені Сухомлинського. Історичні науки. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2.42. – С.48-53.

2017

Регіональний вимір зовнішньої політики України (політико-правовий сегмент). / Т.Ф. Kулчар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні відносини. – Ужгород, 2017. – Вип. 2. – С.42-46.

2019

Угорський досвід розвитку євро-регіонального транскордонного співробітництва. / Науковий вісник Миколаївського університету імені Сухомлинського. Історичні науки. – Миколаїв, 2019. – Вип. 2.48. – С.103-107.

Tudományos konferenciák előadásai:

2011

Українсько-угорський вимір транскордонного співробітництва. / Тімеа Kулчар // Геополітика України: Історія і сучасність: матеріали міжнар. науково-практичної конференції «Ефективність транскордонного співробітництва через міжнародний моніторинг та координацію діяльності національних суб’єктів», Ужгород, 8-9 квітня 2011 р. / [редкол. : Устич С.І. та ін.] ; – Ужгород: Вид-во ЗакДУ, 2011. – С. 282–288. – Рез. : рос. – Бібліогр. : с. 288. (у співавторстві з Іллар К.Я.).

Етнічний чинник у формуванні системи міждержавних відносин. / Тімеа Kулчар // матеріали круглого столу «Актуальні питання законодавчого регулювання захисту прав національних меншин в Україні та шляхи їх реалізації в умовах поліетнічного регіону: аналіз, оцінки», Ужгород, 21 грудня 2011 р. – Ужгород: Вид-во «Ліра», 2012. – С. 277–282. – Рез. : рос., англ. – Бібліогр. : с. 281–282. (у співавторстві з Товт К.Я.).

2013

Транскордонне співробітництво на зламі століть: зустріч периферій Центральної Європи. / Тімеа Kулчар // Регіональні студії: матеріали круглого столу «Куди прямуєш, Центральна Європо?», Ужгород, 21 березня 2013 р. / [редкол. : Приходько В.П. та ін.] ; – Ужгород: Вид-во «Ліра», 2013. – С. 192–202. – Бібліогр. : с. 201–202.

Європейський досвід етнополітики. / Тімеа Kулчар // матеріали міжнар. науково-практичної конференції «Міжетнічна та міжконфесійна толерантність як чинник консолідації українського суспільства: досвід Закарпаття», 28 – 29 травня 2013 р. – Ужгород: Вид-во «Ліра», 2013. – С. 54–60. – Рез. : укр. – Бібліогр. : с. 60. (у співавторстві з Кіш Є.Б.).

2018

Українсько-угорська культурнo-гуманітарна сфера транскордонної співпраці. / V-а Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти». – Конін-Ужгород-Херсон-Кривий Ріг: Посвіт, 2018. – С.3234.

Konferenciák, kerekasztal-megbeszélések

2014

Правові засади транскордонного співробітництва європейських регіонів. // 68-а підсумкова конференція професорсько-викладацького складу. Секція історія Угорщини та європейська інтеграція. (м. Ужгород, 26-27 лютого 2014 р.)

2015

Політико-правові основи українсько-угорського транскордонного співробітництва. // 69-а підсумкова конференція професорсько-викладацького складу. Секція історія Угорщини та європейська інтеграція. (м. Ужгород, 24-25 лютого 2015 р.)

Kárpátok Eurorégió fejlődésének stratégiai aspektusai” // Debreceni Egyetem, Doktorandusz-konferencia, Síkfőkút (2015. április 9–11.).

Rethinking Public Governance. 2015. Conference of the Transatlantic Policy Consortium (TPC). Budapest, 2015. június 10-12.

2016

Специфіка регулювання євро-регіонального співробітництва України та Угорщини. // 70-а підсумкова конференція професорсько-викладацького складу. Секція історія Угорщини та європейська інтеграція. (м. Ужгород, 23-24 лютого 2016 р.)

2017

Транспарентність українсько-угорського кордону. // 71-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет». Секція історія Угорщини та європейська інтеграція. (м. Ужгород, 28 лютого 2017 р.)

2018

Українсько-угорська культурнo-гуманітарна сфера транскордонної співпраці. / V-а Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти». (м. Конін-Ужгород-Херсон-Кривий Ріг, 30 листопада 2018 р.)

2020

Стратегічні аспекти розвитку Карпатського єврорегіону. // 74-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»ю Секція історія Угорщини та європейська інтеграція. (м. Ужгород, 26 лютого 2020 р.)

2021

«Прозорість» українсько-угорського кордону у вимірі цивілізаційного фронтиру та як умова взаємовигідної співпраці. // Міжнародна наукова конференція «ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ПОГРАНИЧЧЯ». (м. Ужгород, 27-28 січня 2021 р.)

Tudományos-módszertani kiadványok:

2011

Ókori Görögország és Róma története. Módszertani javaslatok és tantárgyi program (Szak: “Történelem”) – Ungvár: ПП Бреза, 2011. – 64 old.

2013

A középkor története (V – XV sz.). Módszertani javaslatok és tantárgyi program (Szak: “Történelem”) – Ungvár: ПП Бреза, 2013. – 56 old.

A középkor története (XVI – XVII sz.). Módszertani javaslatok és tantárgyi program (Szak: “Történelem”) – Ungvár: ПП Бреза, 2013. – 48 old.

2017

Az antik Európa története. I. rész. (Ókori Görögország). Módszertani javaslatok és tantárgyi program (Szak: “Történelem”) – Ungvár: Аутдор-Шарк, 2017. – 60 old.

Az antik Európa története. II. rész. (Ókori Róma). Módszertani javaslatok és tantárgyi program (Szak: “Történelem”) – Ungvár: Аутдор-Шарк, 2017. – 54 old.