NAGY NATÁLIA

Az Ungvár Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének docense, a filológiai tudományok kandidátusa.
Csonkapapiban született 1980. május 16-án, értelmiségi családban. 1997-ben érettségizett a Kaszonyi Középiskolában.
Az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékén 2002-ben szerzett kitüntetéses, magiszteri magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet. 2002-től nappali tagozatos aspiránsképzésben vett részt. Kandidátusi értekezését 2005-ben védte meg Beregszász és környéke földrajzi nevei a magyar anyanyelvűek nyelvhasználatában címmel (Tudományos vezető Lizanec Péter professzor).
2005-től a Magyar Filológiai Tanszék oktatója, 2010-től docense.
A Simonyi Zsigmond és a Nagy J. Béla helyesírási verseny, az Anyanyelvi játékok–játékos anyanyelv című verseny kárpátaljai fordulóinak szervezőjeként tevékenykedik.
Diákjai eredményesen részt vesznek hazai és anyaországi tudományos konferenciákon, szavalóversenyeken.
Előadásokat tartott a Kárpátaljai Megyei Továbbképző Intézet által szervezett alkalmakon, melyeken a kárpátaljai iskolákban oktató kollégák vesznek részt.
Igyekszik hangsúlyt fektetni az iskolás korosztály ismereteinek bővítésére is a Genius Alapítvány tehetséggondozó hétvégéin.
Társadalmi szervezetekben aktívan részt vesz. A Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság tudományos titkáraként tevékenykedik. 2010-től a Magyar Tudományos Akadémia Külső Köztestületének, 2014-től a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének, 2015-től a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanácsnak, 2018-tól Néprajzi Társaságnak tagja.
Kitüntetései:

 • Legkedvesebb tanár Kárpátalján (2017), adományozó: a Magyar Kultúráért Kárpátaljai Alapítvány;
 • Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díj (2018), adományozó: Emberi Erőforrások Minisztérium;
 • Simonyi Zsigmond-érem a kiemelkedő versenyszervezői munkáért (2019), adományozó: Magyar Nyelvtudományi Társaság.
 • Deme László díj (2019), adományozó: Anyanyelvápolók Szövetsége

Kutatási területei: néprajz, névtan, anyanyelvi tantárgy-pedagógia, helyesírástan.

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

I. Publikációs jegyzék
Tudományos cikkek

1. Beregszász és környékének földrajzi nevei (A kérdés története) (Географічні назви м. Берегова та його околиць (До історії питання)) // Acta Hungarica X –XI. évfolyam, 1999–2000. – Ungvár, 2003.– 64–71. o.
2. Beregszász néhány ismertebb belterületi földrajzi neve (Деякі важливіші географічні назви в межах м. Берегова та його околиць) // Acta Hungarica X –XI. évfolyam, 1999–2000. – Ungvár, 2003. – 71–75. o. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MTA_ActaHungarica_13-14_20012003/?query=pet%C5%91fi%20OR%20kossuth%20OR%20j%C3%B3kai%20OR%20arany&pg=16
3. З історії дослідження угорських географічних назв на Закарпатті // Acta Hungarica ХІІ-ий рік, 2001. –Ужгород, 2004. – С. 20–24.
4. Класифікація географічних назв за мотивацією // Acta Hungarica ХІІ-ий рік, 2001–Ужгород, 2004. – С. 24–28.
5. Географічні назви у мовленні угорців за межами м. Берегова та його околиць (частина перша) // Acta Hungarica ХІІІ– ХІV-ий рік, 2002–2003–Ужгород, 2004. – С. 14–24.
6. Класифікація географічних назв у мовленні угорців м. Берегова та його околиць // Acta Hungarica ХІІІ– ХІV-ий рік, 2002–2003–Ужгород, 2004. – С. 24–32. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MTA_ActaHungarica_13-14_2001-2003/?pg=27
7. Про деякі географічні назви у мовленні угорців м. Берегова та його околиць.//Hауковий вісник ужгородського університету. – Ужгород, 2006.– С. 124–128.
8. Beregszász és környéke földrajzi neveinek kategorizálása. // Jubileumi kötet Lizanec Péter professzor úr 80. születésnapja alkalmából. – Ungvár, 2010.
9. A tulajdonnevek rendszere a magyar népmesékben// Acta Hungarica, 2014 – Ungvár, 73–78. o. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MTA_ActaHungarica_21_2014/?query=SZO%25&pg=74
10. Важливіші географічні назви м. Берегова. // Acta Hungarica, 2014 –Ужгород, 2014. – C. 68–73. o.
11. A személynevek rendszere Beregdédában// Acta Hungarica, 2014 – Ungvár, 78–83. o. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MTA_ActaHungarica_21_2014/?query=SZO%25&pg=74
12. Alárendelő szóösszetételek Németh László Bűn című művében. // Acta Hungarica, 2014 – Ungvár, 87–91. o.
13. Географічні назви м. Берегова.// Науковий збірник ЗІППО. – Ужгород, 2014. – C. 76–80.
14. A tulajdonnevek rendszere a magyar népmesékben.. (Illyés Gyula. Hetvenhét magyar népmese c. gyűjteménye alapján). //Szláv élet: problémák és perspektívák.– Ungvár, 2014. – 500–506. o.
15. Család- és keresztnévadási sajátosságok Csonkapapiban. // Tudományos Közlemények. – Ungvár: Shark Kiadó, 2015. – 127–136. o.
16. Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben (öt ukrajnai magyar település ragadványnévrendszere). //VI. Dialektológiai Szimpozion absztraktkötete. – Szombathely, 2015 – 30–31. o.
17. Beregszász földrajzi nevei. //Tavaszi Szél absztraktkötet. – Budapest, 2015. – 360–362. o.
18. A földrajzinév-adás sajátosságai Kárpátalján. //6. Báthory–Brassai nemzetközi multidiszciplináris tudományos konferencia kötete. (online kiadvány) 2015. – 39–51. o. http://www.bbk.alfanet.eu/index.php?module=staticpage&id=227&lang=1
19. Új fejlemények a magyar filológusok nyelvhasználatában. //A tudomány kapujában. – Budapest: Magyar Hadtudományi Társaság, 2015.
20. Tulajdonnevek a frazémákban. (Lizanec Péter Magyar–ukrán állandósult szókapcsolatok és kifejezések szótára alapján) //Szláv élet.– Ungvár, 2016. – 88–94. o.
21. A diáknyelv új fejleményei az Ungvári nemzeti Egyetem magyar filológus diákjainak nyelvhasználatában. // Szláv élet.– Ungvár, 2016. – 94–102. o.
22. Néhány tóháti település ragadványnév-adási sajátossága.//A 7. Báthory–Brassai Nemzetközi Multidiszciplináris Konferencia tanulmánykötete. – Bp.: Kiadja a Biztonságtudományi Doktori Iskola, 2016. – 93–99. o. http://www.bbk.alfanet.eu/index.php?module=staticpage&id=226&lang=1
23. A többnyelvű környezet hatása a magyar filológus diákok nyelvhasználatára. //A 18. Pszicholingvisztikai Nemzetközi Konferencia tanulmánykötete. – Balatonalmádi, 2016. Megjelenés alatt.
24. A kárpátaljai ragadványnevek szemiotikája. // 15. SEMIOTICA AGRIENSIS jeltudományi konferencia kötete. – Eger. Megjelenés alatt.
25. Szlavizmusok a kárpátaljai ragadványnévadásban. //A tudomány kapujában. – Budapest: Magyar Hadtudományi Társaság, 2016.
26. A kárpátaljai magyar tanulók helyesírása néhány szempontból. // Hét évszázad a helyesírás szolgálatában. – Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2017. Megjelenés alatt
27. Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben (öt ukrajnai magyar település ragadványnévrendszere). // VI. Dialektológiai Szimpozion konferencia-kötete. – Szombathely, 2017.
28. A ragadványnévadás sajátosságai Kárpátalján// Tudományos Közlemények. – Ungvár: Shark Kiadó, 2017. – 90–97. o.
29. A kárpátaljai hangzó sajtó nyelvi normájának vizsgálata. //Acta Hungarica. XII–XIII. – Ungvár, 2017.
30. Szláv elemek a kárpátaljai ragadványnevekben – Pécs, 2017. – 159–167. o.
31. A magán- és mássalhangzók jelölésének problémás kérdései
a kárpátaljai tanulók helyesírásában. //Acta Hungarica. – Ungvár, 2017
32. Foglalkozást jelölő családnevek Csonkapapiban. // Tudományos Közlemények. – Ungvár: Shark Kiadó, 2017.
33. A földrajzinév-adás sajátosságai Beregszászban. // Szláv élet: archívumi emlékek.– Ungvár, 2017.
34. Attitűdvizsgálat a határon túli nyelvhasználattal kapcsolatban. // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород, 2018. – 65.–70. с. http://www.zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/1/14.pdf
35. A tulajdonnevek rendszere a magyar népmesékben. // A mese interdiszciplináris megközelítései. Budapest, 2019. – 34–39. o.
36. Attitudes towards Hungarian language varieties abroad.//Acta Egressis 2019. – 45–58.o.
37. A szórványban élők nyelvhasználata. // A nyelv perspektívája az oktatásban. – Eger, 2019. – 38–46. o.
38. A lekvár főzés hagyománya Csonkapapiban. //Életmesék. Debrecen, 2019. –260-264.o.

Oktatási-módszertani kiadványok

39. Helyesírás I. (módszertani segédeszköz az elsőéves magyar szakos hallgatók számára). – Ungvár: Shark Kiadó, 2010. – 69 o.
40. Helyesírástan II. (módszertani segédeszköz az elsőéves magyar szakos hallgatók számára). – Ungvár: Shark Kiadó, 2012. – 52 о.
41. Helyesírástan III. (módszertani segédeszköz az elsőéves magyar szakos hallgatók számára). – Ungvár: Shark Kiadó, 2012. – 68 о.
42. Helyesírástan IV. (módszertani segédeszköz az elsőéves magyar szakos hallgatók számára). – Ungvár: Shark Kiadó, 2013. – 40 о
43. A magyar nyelv ritkább szóalkotásmódjai. (módszertani segédeszköz az elsőéves magyar szakos hallgatók számára). – Ungvár: Shark Kiadó, 2013. – 40 о.
44. A földrajzinév-kutatás története. (Társszerző: Zékány Krisztina). – Ungvár: Shark Kiadó, 2013. – 60 о.
45. Beregszász földrajzinevei. – Ungvár: Shark Kiadó, 2013. – 50 o.
46. Régi magyar mesterségek (a kender termesztése, megmunkálása, felhasználása). – Beregszász: Kálvin Nyomda, 2013. – 55 o.
47. Morfológia. – Beregszász: Kálvin Nyomda, 2015. – 120 o.
48. Feladatok és táblázatok alaktanból. – Beregszász: Kálvin Nyomda 2016. – 65 o.
49. Feladatok szófajtanból. – Beregszász: Kálvin Nyomda. – 2015. – 105 o.
50. Szónoklattan (A beszéd részei). – Beregszász: Kálvin Nyomda, 2016. – 80 o.
51. Magyar nyelv (Szófajtan). – Beregszász: Kálvin Nyomda, 2016. – 126 o.
52. Feladatok és táblázatok helyesírástanból. I. – Ungvár: Shark Kiadó, 2017. – 55 o.
53. Feladatok és táblázatok helyesírástanból. II. – Beregszász: Kálvin Nyomda, 2017. – 67 o.
54. Szónoklattan. – Ungvár: Shark Kiadó, 2017. – 138 o.
55. A megnyilatkozás minősít (feladatok szónoklattanból). – Beregszász: Kálvin Nyomda, 2017. – 68 o.
56. Feladatok és táblázatok alaktanból II. Ungvár: Shark Kiadó, 2019. – 120 o.
57. Feladatok és táblázatok szófajtanból II. Ungvár: Shark Kiadó, 2019. – 115 o.
58. Módszertani alapfogalmak szótára. – Beregszász: Kálvin Nyomda, 2019. – 153 o.

Szerkesztés
1. Acta Hungarica. – Ungvár – 2014 –2017. – szerkesztőbizottsági tag
2. Tudományos Közlemények. – Ungvár – 2015–2019. – szerkesztőbizottsági tag
3. Закарпатські філологічні студії – Ungvár – 2017–2019. – szerkesztőbizottsági tag

II. Tudományos kongresszusokon, konferenciákon,
szimpóziumokon való részvétel

1. Міжнародна наукова конференція на честь 70-річчя від дня народження професора Петра Лизанця – Ужгород, 2000.
2. V. Nemzetközi Hungarológiai Szimpózium. – Ungvár, 2001.
3. Nemzetközi Hungarológiai Konferencia. – Ungvár, 2006.
4. XV. Nemzetközi Tudományos Konferencia. – Ungvár, 2008.
5. Міжнародна наукова конференція на тему: «Ювілейні гунгарологічні читання: Гунгаристика в УжНУ» –Ужгород, 27–29 вересня 2013 року.
6. IV Міжнародна науково-практична конференція, присвячена дню слов’янської культури та писемності. – Ужгород, 2014.
7. Tavaszi szél. – Budapest, 2014
8. V. Міжнародна науково-практична конференція: Слов’янський світ: здобутки, проблеми, перспективи. – Ужгород, 2015.
9. A tudomány kapujában – Budapest, 2015.
10. 6. Báthory–Brassai nemzetközi multidiszciplináris tudományos konferencia – Budapest, 2015.
11. 6. Dialektológiai Szimpozion. – Szombathely, 2015.
12. Hét évszázad a helyesírás szolgálatában. – Eger, 2016.
13. 18. Pszicholingvisztikai Nemzetközi Konferencia. – Balatonalmádi, 2016.
14. Tani-tani konferencia. – Miskolc, 2016.
15. Teacher Education Centraland Easterv Europe. –Debrecen, 2016.
16. A tudomány kapujában – Budapest, 2016.
17. VI Міжнародна науково-практична конференція: Слов’янський світ: видатні дослідники. – Ужгород, 2016.
18. Nemzetközi tudományos konferencia: Szláv–magyar kapcsolatok: múlt, jelen, jövő. – Pécs, 2016.
19. A magyar tudományosság eredményei Ungváron.– Ungvár, 2016.
20. 7. Báthory–Brassai nemzetközi multidiszciplináris tudományos konferencia – Budapest, 2017.
21. VII Міжнародна науково-практична конференція: Слов’янський світ: архівні джерела. – Ужгород, 2017.
22. 19. Pszicholingvisztikai Nemzetközi Konferencia. – Balatonalmádi, 2017.
23. Szociológiai kutatás Kárpátalján. – Beregszász, 2017
24. Évzáró tudományos konferenciák. – Ungvár, 2002–2019. У підсумкових наукових конференціях професорсько-викладацького складу УжНУ від 2002–2019 року.
25. Вітчізняна наука на зламі епох. Проблеми та перспективи розвитку. – Hmelnicki, 2017.
26. Проблеми та перспективи розвитку. – Hmelnicki, 2018.
27. Néphagyomány és nyelvi hagyomány. – Széphalom, 2018.
28. A mese interdiszciplináris megközelítései. – Budapest, 2018.
29. Nyelvjárási Konferencia. – Budapest, 2018.
30. A nyelv perspektívája az oktatásban. – Eger, 2018.
31. Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után. – Budapest, 2018.
32. XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. – Budapest, 2019.
33. A globalizáció hatása napjaink nyelvére, irodalmára, kultúrájára. – Ungvár, 2019.
34. Köztes terek. Nemzetközi Konferencia, Csíkszereda, 2019.
35. Néhány szó az ungvári magyar filológusok frazémahasználatáról. // NYELV, KULTÚRA, IDENTITÁS Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. – Budapest, 2019
36. 21. Pszicholingvisztikai Nemzetközi Konferencia. – Міжнародна наукова конференція м. Болотоналмаді, 2019.
37. 18. Semiotica Agressis Jeltudományi Konferencia. – Міжнародна наукова конференція м. Егер, 2019
38. A tudomány kapujában. – Budapest, 2019.
39. VII. Tradíciós pályázat konferenciája. – Budapest, 2019.
40. Nyelv, Kultúra, Identitás Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. – Budapest, 2019

OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

Tantárgyak

 • Mai magyar nyelv (alaktan, szófajtan, szövegtan) – nappali és levelező tagozat, 1-5. évfolyam.
 • Helyesírástan – nappali és levelező tagozat, 1-3. évfolyam.
 • Néprajz – nappali és levelező tagozat, 1. évfolyam (magyar szak, magyar-angol szak)
 • Nyelvjárási frazeológia – nappali tagozat, 1. évfolyam.
 • Retorika – nappali tagozat, 3. évfolyam, levelező tagozat 4. évfolyam
 • A nyelvtan tanításának módszertan – nappali tagozat, 4. évfolyam
 • Az irodalom tanításának módszertana – nappali tagozat, 4. évfolyam
 • Kutatásmódszertan – nappali tagozat, 5. évfolyam
 • Szociolingvisztika– nappali tagozat, 3. évfolyam
 • Szakkollégiumok
 • Névtan – nappali tagozat, 3. évfolyam

 

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

A Simonyi Zsigmond és a Nagy J. Béla helyesírási verseny, az Anyanyelvi játékok–játékos anyanyelv című verseny kárpátaljai fordulóinak szervezője.
A Genius Alapítvány tehetséggondozó hétvégéin tart előadásokat.
A Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság tudományos titkára

Tagja:

 • a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaságnak.
 • a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületének (2010-től).
 • a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének tagja (2014-től).
 • a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanácsnak (KMAT, 2015-től).
 • a Néprajzi Társaságnak (2018-tól)
 • Felkészíti a magyar szakos hallgatókat a különböző tudományos konferenciákra.
 • Rendszeresen ír szakvéleményt módszertani kiadványokra, illetve a különböző pályázatokra benyújtott tudományos-módszertani munkákat is recenzálja.
 • Részt vesz a fiatal kárpátaljai kutatók, diákok, PhD-hallgatók, aspiránsok tudományos munkájával kapcsolatos szakértői bizottságok munkájában.