BERTA ELEONÓRA

Az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének docense, kandidátus. A Kijevi Nemzeti Nyelvészeti Egyetemen docense.
1973. június 12-én született az ungvári járási Tiszasalamonban.
Tanulmányait 1979-ben, a Tiszasalamoni Általános Iskolában kezdte, majd 1990-ben érettségizett a Csapi 2. Sz. Széchenyi István Középiskolában.
1990 szeptemberétől az Ungvári Állami Egyetem Bölcsésztudományi Kara, magyar nyelv- és irodalom szakának hallgatója, ahol 1995-ben szerzett filológus, magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát.
Az egyetem elvégzése után 1995 júliusától az Ungvári Hungarológiai Központ tudományos kutatójaként dolgozott 2011 augusztusáig.
1999 és 2002 között a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának PhD-hallgatója a néprajzi doktori program keretein belül. Doktori disszertációját 2007. június 26-án védte meg, november 24-én vette át PhD diplomáját.
2007 szeptemberétől az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékén óraadóként dolgozott néhány évig. 2011 szeptemberétől a Kijevi Nemzeti Nyelvészeti Egyetem tanára. Magyar nyelvet idegennyelvként oktat. Itt szerzi meg a kandidátusi címet 2018-ban.
2019-től a Magyar Filológiai Tanszék docense. Az Ungvári nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékén induló magyar-angol fordítói szakirányban tanuló diákoknak tanítja a magyar nyelvet idegennyelvként.
Kutatási területe: magyar néprajz, a magyar nyelv tanítása idegennyelvként.
2006 óta a Magyarságtudományi Társaság és az MTA SZSZBM TT tagja, 2008 májusától a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja. Tudományos tevékenysége eredményeit hazai és külföldi konferenciákon mutatja be. Ukrajna Diplomáciai Akadémiáján működő és a magyar nyelvismeret szintjének felmérésére szolgáló vizsgabizottság elnöke.

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

I. Publikációs jegyzék
Tudományos cikkek

1. A halál bekövetkezése előtti szokások Salamonban // Acta Hungarica VII–VIII. évfolyam, Debrecen–Ungvár, 1998.
2. Adatok Salamon hiedelemvilágához // Jubileumi kötet Lizanec Péter professzor 70. születésnapjára. – Patent Nyomdaipari Vállalat, Ungvár, 2000. (102–107 old.).
3. A félegyházi mesekirály. Ethnica, 2000 II/3, Debrecen.
4. Halottvirrasztási szokások a Tisza felső folyása menti magyarlakta falvakban // Acta Hungarica X–XI. évfolyam, Ungvár, 2003. (194–196 old.).
5. A halál hírüladása harangszó által a Felső-Tisza vidéken // Acta Hungarica XII. évfolyam, Ungvár, 2004. (125–128 old.).
6. A sírásás hagyományai a Tisza Felső folyása mentén // Acta Hungarica XIII–XIV. évfolyam, Ungvár, 2004. (118–121 old.).
7. A halál megjelenítése különböző népek hiedelemvilágában // Az MTA SZSZBM TT Közleményei, 2006 Nyíregyháza
8. Halotti és temetkezési szokások Gyulán // VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Az előadások összefoglalói. 2006 Debrecen.
9. A sírjelek kialakulásának és változásának története a kárpátaljai református lakosság körében // Acta Hungarica XVI–XVII. évfolyam, Ungvár, 2007.
10. A halotti tor megtartásának hagyományai a Tisza felső folyása menti magyar lakta falvakban // Kárpátika, Ungvár, 2007.
11. A koporsó lezárásához fűződő hagyományok a Tisza felső folyása menti magyar lakta falvakban // Kárpátika, Ungvár, 2008.
12. A gyász társadalmi megítéléséről // Kárpátika, Ungvár, 2009.
13. Берта Е.Т., Бейреш Е. З., Яцкович М. Й. Билингвизм (двуязычие) на Закарпатье // Україна і світ: діалог мов та культур, Київ, 2013
14. Берта Е.Т., Марофеєва Н. Ф. Особливості вживання лексичних одиниць угорської мови як мови національних меншин // Україна і світ: діалог мов та культур, Київ, 2015
15. Берта Е.Т., Соломянюк Т.В. Компаративне зіставлення географічних назв угорської та української мов // Україна і світ: діалог мов та культур, Київ, 2016
16. Берта Е.Т. Фразеологізми із соматичним компонентом у сучасній угорській та українській мовах. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія: зб. наук.праць / гол. ред. Баган М.П. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. – Т. 20, No 2.
17. Берта Э.Т. Роль логики и языковой игры в венгерском языке (ко Дню венгерского языка) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія: зб. наук.праць / гол. ред. Баган М.П. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. – Т. 20, No 2.
18. Берта Е.Т. Геді Ю.І. Особенности и трудности изучения венгерского языка украиноязычными студентами // Центр наукових технологій. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, Харків, 2017.
19. Берта Е.Т., Геді Ю. І. Соматичні фразеологізми в угорській та українській мовах // Україна і світ: діалог мов та культур. 2017.–К.: Вид. центр КНЛУ, 2017.
20. Берта Е.Т., Кіпень А.С. Компаративне зіставлення часових категорій дієслова угорської та української мов // Україна і світ: діалог мов та культур. 2017.– К.: Вид. центр КНЛУ, 2017.
21. Berta Eleonóra: A magyar mint idegen nyelv oktatásának problémái szláv környezetben (megjelenés alatt).

II. Tudományos kongresszusokon, konferenciákon,
szimpóziumokon való részvétel

1. Конференція на честь 70-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. Ужгород. – 2000.
2. VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Міжнородний конгрес гунгарології) – Debrecen, 2006 року;
3. Nemzetközi Hungarológiai Konferencia – Ungvár, 2006. szeptember 21–23;
4. XV. Nemzetközi tudományos konferencia. – Ungvár, 2008.
5. Міжнародна наукова конференція на тему: «Ювілейні гунгарологічні читання: Гунгаристика в УжНУ» –Ужгород, 27–29 вересня 2013 року.
6. V. Всеукраїнська науково-практична конференція, Харків, 2017.;
7. Az UNE Hungarológiai Központja 30. évfordulója alkalmából megrendezett nemzetközi tudományos konferencia – Ungvár, 2018. január 12–14.

OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

Tantárgyak

  • Magyar nyelv idegennyelvként – nappali ás levelező tagozat, magyar-angol szak.
  • Szövegértési kompetencia fejlesztése – levelező tagozat, 1 évfolyam, magyar-angol szak.

 

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

A nyelvismeret szintjének felmérésére szolgáló vizsgabizottság elnöke magyar nyelvből Ukrajna Diplomáciai Akadémiáján Kijevben.
Aktív szerepet vállal a tanszéken megrendezésre kerülő műsorok, vetélkedők szervezésében és lebonyolításában.

Tagja:

  • a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaságnak.
  • a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületének.
  • a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanácsnak.