Молнар Шандор Бертолонович

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізикоматематичних дисциплін УУННІ УжНУ

Народився 9 грудня 1965 року в місті Мукачево Закарпатської області.

З 1976 року проживає в місті Ужгород. Здобув середню освіту в Ужгордській середній школі №2.

У 1982 році був прийнятий на фізичний факультет Ужгородського державного університету і успішно закінчив навчання у 1989 році одержавши диплом за спеціальністю «Інженер фізик».

У 1990 році був прийнятий до аспірантури кафедри фізики напівпровідників Ужгородського держаного університету, яку закінчив у 1993 році, а потім у 1994 році захистив дисертацію і здобув науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

З 1994 по 1998 рік був провідним науковим співробітником Інституту фізики і хімії твердого тіла УжДУ.

З 1998 по 2004 рік працював комерційним директором підприємства ТОВ «MOL, Закарпаття», де в основному відповідав за створення та експлуатацію сучасних АЗС.

З 2005 по 2010 рік був заступником керівника відділу патентів та інтелектуальної власності в УжНУ.

З 2010 року по теперішній час — доцент кафедри фізико – математичних дисциплін УУННІ УжНУ.

Викладає електродинаміку, радіоелектроніку, векторний і тензорний аналіз, імовірнісний розрахунок, чисельний аналіз, варіаційний розрахунок, техніку фізичних експериментів.

Сфера досліджень та інтересів:

– Зміни фаз, критичні явища

– Піро – п’єзоелектричні матеріали та їх застосування

– Концептуальні основи квантової механіки

– Теорія динамічних систем

– Метрологія та забезпечення якості

– Патентне провадження та інтелектуальна власність

– Теорія ймовірностей, фінансова математика

– Економіка нафтової промисловості

Основні публікації:

1.Парлаг А.М.,Фенчак В.А.,Ласло Т.Й.,Закревский А.Ф,Судариков А.В.,Молнар Ш.Б. Повышение метрологических параметров прибора ЯГРС-4М. В сборнике: Метрологическое обеспечение производства и контрольно измерительная техника. Ужгород, 1986.

2.Maior M.M.,P.H.M. van Loosdrecht, H van Kempen, Th. Rasing, Molnar S.B. and Motrij S.F. Fluctuation effects on the thermal expansion of the incommensurate crystal Sn2P2Se6. J.:Phys: Condens. Matter V.5 (1993) 6023-6028.

3.The nature of dielectric anomaly near Tc in ferroelectric phase of the proper ferroelectric Sn2P2Se6 with an incommensurate phase. M.M.Maior,Sh.B.Molnar and V.Yu.Slivka. Ferroelectrics, 1997, Vol.192, pp. 161-166.

4.Freezing of the incommensurate modulation dynamics in (PbySn1-y)2P2Se6. M.M.Maior,S.B.Molnar,Yu.M.Vysochanskii and V.Yu.Slivka, Th.Rasing, P.H.M. van Loosdrecht, and H. van Kempen. Phys. Rew. B. V.51, Num.14, 1 apr. 1995-II

5.Thermal expansion at the incommensurate phase transition in [N(CH3)4]2ZnCl4-xBrx crystals.

M.M.Maior, P.H.M. van Loosdrecht, H. van Kempen, S.B. Molnar, V. Yu. Slivka. Physica B 202(1994) 152-158.

6.New dielectric material for low temperature thermometry in high magnetic fields. M.M.Maior, Sh. B. Molnar, Yu.M. Vysochanskii, and M.I.Gurzan, P.H.M. van Loosdrecht, P.J.E.M. van der Linden, and H. van Kepen. Appl. Phys. Lett. V.62 (21), 24 May 1993.

7.Raman study of the ferroelectric semiconductor Sn2P2Se6. P.H.M. van Loosdrecht, M.M. Maior, S.B. Molnar and Yu.M. Vysochanskii, P.J.M van Bentum and H. van Kempen. Phys. Rew. B. V.48, Number 9, 1 September 1993-I

8.The role of charge carriers in the memory effect in the incommensurate phase of the semiconducting ferroelectrics Sn2P2Se6. M.M. Maior, Th.Rasing, S.W.H. Eijt, P.H.M. van Loosdrecht, H. van Kempen, S.B. Molnar, Yu.M.Vysochanskii, S.F. Motrij and Yu. Slivka. J.Phys.:Condens. Matter 6 (1994) 11211-11220

9.Fluctuation effects on the thermal expansion of the incommensurate crystal Sn2P2Se6. M.M. Maior, P.H.M. van Loosdrecht, H. van Kempen, Th. Rasing, S.B. Molnar and S.F. Motrij. J.Phys.: Condens. Matter V.5 (1993) 6023-6028.

10.IEEE Transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control, Vol. 47, No.4, July 2000, pp.180-185. Effect of germanium doping on pyroelectric and pieyoelectric properties of Sn2P2S6 single crystals. M.M. Maior, M.I.Gurzan, Sh.B. Molnar, I.P. Prits, and Yu.M. Vysochanskii.

11.Piezoelectric composites with high hydrostatic piezoelectric sensitivity. M.M. Maior, Sh.B.Molnar, I.P. Prits, V.T. Vrabel and Yu.M.Vysochanskii. Ferroelectrics, 2002, Vol.266. pp.247-257.

12.Майор М.М., Высочанский Ю.М., Молнар Ш.Б., Приц И.П., Сливка В.Ю. Аномальный гистерезис в несоразмерной фазе собственных сегнетоэлектриков Sn2P2(SexS1-x)6. Физика твердого тела.-1991.-т.33, №5, с.1376-1381.

13.Высочанский Ю.М., Майор М.М.,Молнар Ш.Б.,Мотря С.Ф., Перечинский С.М.,Ризак И.М. Неравновесные явлениия в несоразмерной фазе Sn2P2Se6. Кристаллография,- 1991,-т.36,№3,с.699-703.

14.Майор М.М.,Высочанский Ю.М.,Молнар Ш.Б., Хома М.М. Влияние постоянного электрического поля на несоразмерную фазу собственных сегнетоэлектриков Sn2P2Se6. ФТТ,-1992,-т.34,№4, -с.1070-11077

15.Майор М.М.,Высочанский Ю.М.,Приц И.П.,Молнар Ш.Б.,Сейковская Л.А.,Сливка В.Ю. Пироэлектрические свойства косых срезов кристалла Sn2P2S6. Кристаллография,- 1990- т.3,№5-с.1215-1218

16.Майор М.М.,Высочанский Ю.М.,Приц И.П.,Молнар Ш.Б.,Сливка В.Ю.,Рогач Е.Д.,Савенко Ф.И.,Кудинов А.П. Пьезоэлектрический эффект в монокристаллах Sn2P2S6.Изв.АН.СССР.Сер.Неорг. Материалы-1991-т.27,№3-с 655-658

17.Высочанский Ю.М.,Майор М.М., Молнар Ш.Б. Пироэлектрические и пьезоэлектрические свойства кристаллов Sn2P2S6. В. Зб. Материалы Оптоэлектроники.: Киев, Техника, 1992, с.124

18.Майор М.М.,Молнар Ш.Б.,Гебеш В.Ю.,Поторий М.В.,Приц И.П.,Сейковская Л.А., Электрофизическик свойства сегнетоэлектрических кристаллов Sn2P2S6. Тезисы V Всесоюзной школы-семинара по физике сегнетоэластиков, Ужгород, 1991, с.52.

19.Maior M.M.,Molnar S.B.,Vysochanskii Yu.M.,Slivka V.Yu., P.H.M. van Loosdrecht, H. van Kempen, P. van Linden. Freezing of the dielectric response in (PbySn1-y)2P2Se6 ferroelectric mixed crystals with incommensurate phase. Material for low temperature thermometry. Proceedings of Ukrainian-French Symposium Condenced Matter: Science and Industry. Lviv, February 20-27, 1993, p.302.

20.Maior M.M., S.E.Ejit,P.H.M. van Loosdrecht, H. van Kempen, Molnar S.B., Motrij S.F.,Slivka V.Yu. Memory effect in the incommensurate phase in the semiconducting ferroelectrics Sn2P2Se6. Proceedings of European Research Conference Dynamical properties of solids, Lunteren The Netherlands, 1993, p.19.

21.Майор М.М., Высочанский Ю.М., Дабижа Т.А.,Молнар Ш.Б., Приц И.П., Поторий М.В. Кристаллы Sn2P2S6 как пироэлектрический материал. Тезисы докладов Всесоюзной конференции по актуальным проблемам получения и применения сегнето- пьезо- пироэлектрических и родственных материалов, Москва, 1991, с.6.

22.Высочанский Ю.М.,Майор М.М.,Молнар Ш.Б.,Приц И.П.,Сливка В.Ю. Новый сегнетоэлектрический материал для пироэлектрических и гидроакустических приемных устройств. Тезисы докладов І Всесоюзной конференции Физика и конверсия 1991, Калининград – с.10.

23.Maior M.M., van Loosdrecht P.H.M., van Kempen H., Rasing Th., Molnar S.B.,Motrij S.F. Fluctuation effects on the thermal expansion of the incommensurate crystal Sn2P2Se6. VIII Internarional Symposium on Ferroelectrics, Mariland, USA, 1993, Abstracts, V2, p.150

24.The nature of dielectric anomaly near Tc in proper ferroelectric Sn2P2Se6. M.M.Maior, Sh.B.Molnar, V.Yu.Slivka. Ukrainian-Polish&East-European workshop on ferroelectricity and phase transitions.Uzhgorod-94. Abstracts.p.49.

25.Пироэлектрические и пьезоэлектрические свойства кристаллов Sn2P2S6. Ю.М.Высочанскаий, М.М. Майор, Ш.Б.Молнар. Тезисы докладов XIII по физике сегнетоэлектриков. Т2.с.21Тверь, 1992

26.Diffusion phase transitions in (PbySn1-y)2P2(SexS1-x)6 solid solutioins. M.M.Maior,Sh.B. Molnar, V.T.Vrabel,M.I.Gurzan,S.F.Motrja, Yu.M.Vysochanskii. Condensed Matter Physics, 2003, Vol.6,No2(34), pp.301-306

за останні пять років:

27.Метрологічне забезпечення системи передачі гідрометеорологічної даних з пойми р.Тиса. Дудич І.І.,Молнар Ш.Б. IV Міжнародна НауковоПрактична конференціяТехнікоекономічні та екологічні аспекти міжнародного співробітництва науковців карпатського єврорегіону. Ужгород. Тези доповідей с.25.2009

28. Молнар Ш.Б.Піроелектирчні та пьєзоелектричні властивості косих зрізів кристалів сегентоелектриканапівпровідника Sn2P2S6 та можливості його застосування в для стабілізації частоти. Проблеми економічного та соціального розвитку регіону і практика наукового експерименту. Науково-Технічний збірник. Випуск 22. Київ-Ужгород, 2008. с.120

29.Dudics I.,Molnar S. Hidrometeorologiai adatkozlesi rendszer a Tisza vizgyujto teruleterol, radiometeorok alkalmazasaval. MTA Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei Tudomanyos Testulete tudomanyos ulessel egybekotott Kozgyulese.2009. Abstracts. P45.

30. Maior M.M., Molnar S.B. and Motrij S.F. Fluctuation effects on the thermal expansion of the incommensurate crystal Sn2P2Se6. J.:Phys: Condens. Matter V.4 (2011) 5652.

31. IEEE Transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control, Vol. 57, No.2,2010, p.210. Piezoelectric material for hzdrostatic applications . M.M. Maior, Sh.B. Molnar, and Yu.M. Vysochanskii.

32.Молнар Ш.Б. Феноменологічний опис фазового переходу несумірна-сегнетоелектрична фаза в кристалах власного сегнетоелектрика Sn2P2Se6. Вісник Ужгородського університету. Серія фізична. Відправлено 2012.

33.Молнар Ш.Б. Доменний вклад в низькочастотну діелектричну проникливість в сегнетоелектричній фазі кристалів власного сегнетоелектрика з несумірною фазою типу ІІ Sn2P2Se6.Вісник Ужгородського університету. Серія фізична.Відправлено 2012

34. 1.Yu. A. Bandurin, A.N Zavilopulo, Sh.B. Molnar, O.O. Shpenik. Excitation of L-valin molecules by electrons and photons. The European Physical Journal D. (2022)76:9. https://doi.org/10.1140/epjd/s10053-021-00331-0.

35. B. V. Lopushanska, Yu. M. Azhniuk,V. V. Lopushansky, Sh. B. Molnar,

I. P. Studenyak, O. V. Selyshchev &D. R. T. Zahn

Synthesis from aqueous solutions and optical properties of Ag–In–S quantum dots

DOI 10.1007/s13204-020-01407-w Applied Nanoscience.

ПІДРУЧНИКИ

1.Величко О.М., Дудич І.І.,Дюрічку К.,Молнар Ш.Б. Основи метрології, стандартизації, та контролю якості. Навчальний посібник. Ужгород.Ніредьгаза.2000 р.

2.Ю.М.Височанський, А.А.Горват,О.О.Грабар,О.О.Молнар,Ш.Б.Молнар,Ю.С.Наконечний,В.І.Феделеш. Твердотільна електроніка. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. Ужгород. ІВА. 2001.