TALABIRCSUK OKSZÁNA

A filológiai tudományok kandidátusa, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Magyar Filológiai Tanszékének főelőadója.
1988. május 25-én született Tiszaújlakon. 1994-től a Tiszaújlaki 1. Számú Középiskolában tanult, amelyet 2005-ben fejezett be aranyéremmel. Még ugyanebben az évben felvételt nyert az Ungvári Nemzeti Egyetem Filológiai Karának ukrán nyelv és irodalom szakára. 2007-től 2010-ig tanult az Ungvári Nemzeti Egyetem Társadalomtudományok Karának pszichológiai szakán. 2010-ben befejezte az egyetemet és magiszteri képesítést kapott. Ezután felvételizett az Ungvári Nemzeti Egyetem bázisán működő aspiráns képzés levelező tagozatára. Disszertációjának témája Iván Jackanin munkásságának problematikája és poétikája, amelyet 2016. szeptember 21-én sikeresen védett meg a Kijevi Borisz Hrincsenko Egyetemen.
2010-től az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékén dolgozott főlaboránsként. 2015-től a tanszék főelőadótanáraként is tevékenykedik.
Kutatásokat folytat az irodalomtudomány területén, különös tekintettel a határon túl élő írók tevékenységét elemzi. Ezen kívül foglalkozik a magyar és ukrán nyelven történő fordítás kérdéseivel és a magyar mint idegen nyelv tanításának módszertanával. 2017-ben A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács a kutatómunkában elért eredményeiért elismerő oklevéllel jutalmazta.
2017-től a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság tagja és az UNE Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézet TudományosTanácsának titkára. 2018-ban ERASMUS+ program keretén belül továbbképzésen vett részt az olaszországi Padovai Egyetemen.
A Закарпатські філологічні студії című tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

I. Publikációs jegyzék
Tudományos cikkek

1. Мотив пошуку долі в повісті Сергія Степи «Не сьогодні, тільки вчора і завжди» / Оксана Талабірчук // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції «Українська філологія: погляд із сьогодення». —Збірник наукових праць. — Том 1. — Миколаїв, 2009. — С. 144-149.
2. Поетика «Казки про воду» Сергія Степи / Оксана Талабірчук // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції «Наука. Студентство. Сучасність.Українська філологія: погляд із сьогодення». — Збірник наукових праць. — Том 1. — Миколаїв, 2010. — С. 145-151.
3. Час і простір у повісті Сергія Степи «Не сьогодні, тільки вчора і завжди» / Оксана Талабірчук // Acta Hungarica. XVIII-ий рік видання. — Ужгород, 2008. — С. 285‒289.
4. Проблематика та художня своєрідність оповідання Сергія Степи «Не суть» / Оксана Талабірчук // Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. — Ужгород: ВАТ «Патент», 2010. — С. 517‒524.
5. Творчість Івана Яцканина в рецепції критики / Оксана Талабірчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Випуск 26. – Ужгород, 2011. – С. 139-143.
6. Тема самотності в малій прозі І.Чендея та І.Яцканина / Оксана Талабірчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Випуск 28. – Ужгород, 2012. – С. 151-155.
7. Літературно-критична творчість Івана Яцканина / Оксана Талабірчук // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). Випуск 17. – Ужгород, 2012. – С. 110-115.
8. Рідний простір як духовна категорія у збірці «Місце проживання»
І. Яцканин / Оксана Талабірчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої Дню слов᾽янської культури та писемності. – Ужгород, 2012. – С. 288–295.
9. Прийоми психологізму в новелі «Асфальтовий хлопець» Івана Яцканина Оксана Талабірчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Випуск 1 (29). – Ужгород, 2013. – С. 162-165.
10. Художнє осмислення національної ідентичності в малій прозі Івана Яцканина (оповідання «Коріння», «Шуміли берести») / Оксана Талабірчук // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). Випуск 18. – Ужгород, 2013. – С. 128-133.
11. Поетика заголовку повісті «Ангел над містом» Івана Яцканина / О.Ю. Талабірчук // Studia Slovakistica. Випуск 14: Словакістика в часовій рефлексії і контактах [Текст] : зб. наук. ст. ; [упоряд. і відп. ред. :
С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2014. – С. 163-171.
12. Особливості вираження ідентичності у прозі Івана Яцканина / Оксана Талабірчук // Jazyk a kultúra. Ročník 5, číslo 17-18. – 2014. Електронний ресурс: http://www.ff.unipo.sk/jak/aktualnecislo.html
13. Тема батьковбивства у новелі «Графік смерті» Івана Яцканина / Оксана Талабірчук // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Збірник наукових праць. – Випуск 22. – Київ, 2015. – С. 173–179.
14. Проблематика повісті «Ангел над містом» Івана Яцканина / Оксана Талабірчук // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). – Випуск 19. – Ужгород, 2014. – С. 170-175.
15. Постать Т.Г. Шевченка на сторінках журналу «Дукля» (1990-2013) / Оксана Талабірчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Випуск 1 (31). – С. 227-232.
16. Поетика заголовка повісті «Ангел над містом» Івана Яцканина / Оксана Талабірчук // Дукля. – № 4. – 2014. – С. 68-73.
17. A szerelemábrázolás sajátosságai Ivan Jackanin A szűk utcák ideje című novellájában / Talabircsuk Oxána // Tavaszi Szél Konferenciakötet. Режим доступу: http://www.dosz.hu/dokumentumok / http://www.dosz.hu/doku mentumfile/TSZ-VI-kotet.pdf. – С. 100–106.
18. «А, що ви там знаєте про любов» (Феномен кохання у сприйнятті Івана Яцканина) / Оксана Талабірчук // Дукля. – № 2. – 2015. – С. 51–57.
19. «Будуй хату, Іване!» (З нагоди ювілею Івана Яцканина) / Оксана Талабірчук // Дукля. – № 5. – 2015. – С. 47–51.
20. Талабірчук О. Культурно-історичні тенденції розвитку українського прозового наративу Словаччини 80-х рр. XX ст. – 10-х рр. XXI ст. / Оксана Талабірчук // Язык и культура : [Научный интернет журнал Центра исследования лингвокультурологии и переводоведения Философского факультета Прешовского университета в Прешове] / [Електронне видання]. – № 23–24. – 2015. – Режим доступу до журн. : http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo23-24.html.
21. Талабірчук О. Особливості художнього перекладу з української мови на угорську (на матеріалі перекладу оповідання «Пора вузеньких вулиць» Івана Яцканина) / Оксана Талабірчук // Науковий вісник. Збірник наукових статей матеріалів наукової конференції професорсько-викладацького складу та наукової конференції студентів. – Ужгород, 2016. – С. 106–108.
22. Талабірчук О. Українсько-угорські взаємозв᾽язки у сфері перекладу (на матеріалі перекладної літератури сучасності) / Оксана Талабірчук // A Magyar–szláv kapcsolatok: múlt és jelen című nemzetközi tudományos konferencia tanulmánykötet. – Pécs, 2017. – С. 173–175.
23. Талабірчук О. Образ матері у прозі Івана Яцканина / Оксана Талабірчук // Закарпатські філологічні студії. Випуск 2. [Електронне видання]. – 2018. – С. 27–30. – Режим доступу до журн.: http://zfs-journal. uzhnu. uz.ua/index.php/vipusk-2.
24. Талабірчук О. Особливості літературного етюду в малій прозі Ласла Балли / Оксана Талабірчук // Acta Hungarica. Збірник наукових статей. XXIII-ій рік видання. – Ужгород, 2018. – С. 252–256.
25. Талабірчук О. Художній вияв мотиву смерті в белетристиці Івана Яцканина / Оксана Талабірчук // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). ̶ Випуск 23. – Ужгород, 2018. – С. 313–317.
Szótárak
26. Módszertani alapfogalmak szótára (magyar–ukrán). Társszerző Nagy Natália. –Ungvár: Shárk Kiadó, 2018. – 204 o.

Oktatási-módszertani kiadványok

27. A fordítás elmélete és gyakorlata. Módszertani segédanyagok az 5.évfolyamos magyar szakos hallgatók gyakorlati és önálló foglalkozásaihoz. ‒ Ungvár, 2017. ‒ о.48.

Szerkesztés
1. Закарпатські філологічні студії – Ungvár – 2017–2019. – szerkesztőbizottsági tag

II. Tudományos kongresszusokon, konferenciákon,
szimpóziumokon való részvétel

1. Міжнародна наукова конференція «Українська література в загальноєвропейському контексті» (Ужгород, 10-11 травня 2011 р.);
2. Всеукраїнська наукова конференція «Творчість І.Чендея та П.Скунця в українському літературному контексті», присвяченій 90-річчю від дня народження Івана Чендея та 70-річчю від дня народження Перта Скунця (Ужгород, 25-26 квітня 2012 р.);
3. II Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Дню слов᾽янської культури та писемності «Слов᾽янська культура та писемність: минуле та сучасність» (Ужгород, 2012 р.);
4. XII Міжнародна наукова конференція молодих учених (Київ, 19-21 червня 2013);
5. Міжнародна наукова конференція «Тарас Шевченко – володар у царстві духа» (Ужгород, 25-26 лютого, 2014 р.);
6. Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Весняний вітер (Tavaszi Szél, Spring Wind)» (Угорщина, м. Дебрецен, 21-23 березня 2014 р.);
7. Міжнародна наукова конференція «Ідентичність, пам᾽ять, історія» молодих науковців-літературознавців (Угорщина, м. Будапешт, 25-26 квітня 2014 р.);
8. Міжнародна наукова конференція «Словакістика в Україні» присвячена 20-літтю словацького відділення УжНУ (Ужгород, 6-8 травня 2014 р.);
9. Міжнародна наукова конференція «Українські медіа в європейському інформаційно-комунікаційному просторі: історія, стан, перспективи» (Ужгород, 16-17 жовтня 2014 р.);
10. Міжнародна наукова конференція «Слов᾽янсько-угорські зв᾽язки: минуле, теперішнє, майбутнє» (Szláv-magyar kapcsolatok: múlt, jelen, jövő) (м. Пийч, Угорщина, 13-14 жовтня 2016 р.);
11. Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Українська література в загальноєвропейському контексті» (м. Ужгород, 20-21 жовтня 2016 р.).
12. Міжнародна наукова конференція «Tvorba, preklad a kritika v interdisciplinárnych súvislostiach (Ivan Macinský a slovensko-ukrajinské literárne vzťahy)», яка відбулася 13-14 вересня 2017 року в м. Пряшів (Словаччина).
13. Міжнародна наукова конференція, присвячена 30-річчю Центру гунгарології «Взаємовплив мов, літератур і культур в епоху глобалізації» (Ужгород, 12-14 січня 2018 року).
14. Міжнародна наукова конференція «Українська література в загальноєвропейському контексті» (Ужгород, 19-21 квітня 2018 року).
15. Міжнародний науковий форум «Україністика в Угорщині та поза її межами» (11-12 жовтня 2018 р., Ніредьгазький університет, м. Ніредьгаза, Угорщина).
16. ІХ-й Міжнародний симпозіум «Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність» (8-10 березня 2019 р., Сату Маре).
17. Évzáró tudományos konferenciák. – Ungvár, 2010–2019. Щорічні підсумкові конференції професорсько-викладацького складу УжНУ (2010−2019 рр.).

OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

Tantárgyak

 • Magyar mint idegen nyelv – orvosi, lingvisztikai, ukrán nyelv és irodalom szakon.
 • A fordítás elmélete és gyakorlata – nappali és levelezői tagozat, 1 magiszteri évfolyam.
 • Szakmai etika – nappali tagozat, 1. évfolyam.
 • Ukrán irodalom – nappali tagozat, 3. évfolyam
 • Világirodalom – nappali tagozat, 2., 3. évfolyam, levelezői tagozat, 3., 4. évfolyam.
 • Magyar mint idegen nyelv tanításának módszertana – nappali és levelezői tagozat, 1 magiszteri évfolyam.
 • Szakkollégiumok
 • Szövegalkotási készségek fejlesztése – nappali tagozat, 3. évfolyam.

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Aktív szerepet vállal a tanszéken megrendezésre kerülő műsorok, vetélkedők szervezésében és lebonyolításában.

Tagja:

 • a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaságnak.
 • a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületének.
 • a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanácsnak.