HULPA DIÁNA

Az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének docense, a filológiai tudományok kandidátusa.
Az ungvári járási Kisdobronyban született 1978. június 13-án értelmiségi családban. 1995-ben érettségizett az Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Középiskolában. 2000-ben kapott kitüntetéses, magiszteri magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet az Ungvári Nemzeti Egyetem Filológiai Karán. 2000-től az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar tanszékének oktatója. 2008. szeptember 24-én védte meg kandidátusi értekezését az Ungvári Nemzeti Egyetem Filológiai Karán A kárpátaljai magyarok nyelvi illemtana címmel. 2009 júliusában kapott kandidátusi diplomát, 2012-től a Magyar Filológiai Tanszék okleveles docense.
A 2003–2004-es tanévben jogi oklevelet kapott az ungvári egyetem Jogi Karán.
Rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi konferenciák munkájában.
A Закарпатські філологічні студії című tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.
2018-ban ERASMUS+ program keretén belül továbbképzésen vett részt az olaszországi Padovai Egyetemen
Kutatási területei: a kárpátaljai magyarok nyelvi illemtana egy- és többnyelvű közegben, magyar, ukrán és orosz irodalom.

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

I. Publikációs jegyzék
Tudományos cikkek

1. Udvariassági formulák Balla László ”A Nagy Semmi” c. regényében // Ювілейний збірник на честь 70-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – Ужгород: Патент, 2000. – С. 193–197.
2. Іван Франко як популяризатор угорської літератури // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип. 5. – Ужгород: Ліра, 2002. – С. 81–84.
3. Форми привітання в угорській та українській мовах на Закарпатті // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Філологія. – Вип. 6. – Ужгород: Ліра, 2002. – С. 33–36.
4. Megszólítási stratégiák a kárpátaljai magyar nyelvhasználatban. (Balla László ”A Nagy Semmi” c. regénye alapján) // Acta Hungarica 1999–2000, Х–ХІ-ий рік видання. – Ужгород: Патент, 2003. – C. 39–45.
5. Tegezési és magázási szituációk Balla László ”A Nagy Semmi” c. regényében // Acta Hungarica 2001, ХІІ-ий рік видання. – Ужгород: Спектраль, 2004. – C. 97–103.
6. Явище білінгвізму в поліетнічному соціумі на Закарпатті // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Філологія. – Вип. 10. – Ужгород: Ліра, 2004. – С. 22–25.
7. Відображення суспільних змін у формах вокативів угорської та української мов на Закарпатті (за дослідженням форм звертань у трудовому колективі) // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Філологія. – Вип.14. – Ужгород: Говерла, 2006. – С.111–114.
8. A nyelvi tiszteletadás formái Balla László és Iván Csendej műveiben // Acta Hungarica 2004, XV-ий рік видання. – Ужгород: Спектраль, 2006. – C. 80–84.
9. Köszönési formák a kárpátaljai magyar köznyelvben // VI. Nemzetközi hungarológiai kongresszus. Az előadások összefoglalói. – Debrecen: Alföldi Nyomda Zrt., 2006. – C. 128–129.
10. Форми мовного етикету в романах Ласла Балли ”Великий Нуль” та Михайла Томчанія ”Жменяки” // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. – Випуск 11. – Ужгород: Говерла, 2007. – С. 213–219.
11. А társadalom rétegződésének tükröződése a köszönésekben
12. (szépirodalmi művek alapján) // Acta Hungarica, 2007. – XVI – XVII. évf. 2005–2006. – Ungvár: Спектраль, 2007. – С. 43–46.
13. Köszönési formák a kárpátaljai magyar és ukrán köznyelvben // Maticsák Sándor szerk. Nyelv, nemzet, identitás. – A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus nyelvészeti előadásai. I. kötet. – Debrecen – Budapest: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2007. – С. 53 – 61.
14. Мовний етикет як об’єкт дослідження в угорському та українському мовознавстві // Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – Ужгород: Патент, 2010. – С. –223–229.
15. Релігійні форми привітання у закарпатському варіанті угорської мови // Acta Hungarica, 2009. – XVI – XVII. évf.. – Ungvár: Спектраль, 2009. – С. ‒252 – 255.
16. Інвективна лексика та фраземіка у творі Дмитра Кешелі «Чим би не бавилися пани, лем би не було війни» // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Випуск 16. ― 2011. ― С.361–365.
17. Горват К.І., Гульпа Д.В. Інтерференція мов у розмовному мовленні угорців на Закарпатті // Вісник УжНУ. Серія філологія. Випуск 24. ― Ужгород, 2011. ― С. 89–93.
18. Особливості мовного етикету угорців Закарпаття // Вісник УжНУ. Серія філологія. Випуск 25. ― Ужгород, 2011. – С. 56–60.
19. Використання етикетних форм звертання угорського населення Закарпаття на першому етапі соціалізації індивіда ∕ ∕ Науковий Вісник УжНУ. Серія: філологія. Випуск 2 (30) ― Ужгород, 2013. – С. 26–30.
20. Фамільярні форми звертання на другому етапі соціалізації індивіда// Acta Hungarica, 2014. Ungvár: Спектраль, 2014.
21. Форми звертання українців та угорців Закарпатя в родинному колі ∕∕ Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Слов’янський світ:виклики сучасності» – Ужгород, 2015- (2016). – 476–485 с.
22. Мовний етикет в українському мовознавстві (короткий нарис) ∕∕ Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції «Слов’янський світ: видатні дослідники» – Ужгород, 2016 – (2017). ‒ 48‒56 с.
23. HUNGARIZMUSOK DMITRO KESELJA KÁRPÁTALJAI UKRÁN ÍRÓ MŰVEIBEN ∕∕ Hungarológiai Közlemények, VIII. Nemzetközi hungarológiai kongresszus. – Újvidék, ‒2017
24. KÖSZÖNÉSI ÉS MEGSZÓLÍTÁSI FORMÁK DMITRO KESELJE ZSIVÁNYVILÁG C. MŰVÉBEN ∕∕ Magyar-szláv kapcsolatok: múlt és jelen. ‒ Pécs, ‒ 2016.
25. A MEGVÁLTOZOTT OLVASÁSI SZOKÁSOK OKAI ÉS MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI NAPJAINKBAN EGY KLASSZIKUS IRODALMI MŰ MINTÁJÁN ∕∕ Tudományos Közlemények. ‒ Ungvár, ‒ 2016- (2017).
26. Madʼarský jazyk na Zakarpatsku ∕∕ Jazyky národnostných menšín v ukrajinsko-slovenskom pohraničí. − Užhorod−Prešov, − 2017. − 45−49 o.
27. Поезія Яноша Араня в україномовних джерелах (з нагоди 200-річчя з дня народження поета) ∕∕ Acta Hungarica, 2018. – XXIII. évf. – Ungvár: ПП «АУТДОР-ШАРК», 2018. – С. ‒234 – 244.

Oktatási-módszertani kiadványok

28. AZ ÓKORI EGYIPTOM RÖRTÉNETE. Навчально-методичний посібник. – Ужгород: Гражда, 2009. – 32 с.
29. Горват К., Гульпа Д. NÉPI FRAZÉMÁK. Частина I. Навчально-методичний посібник. – Ужгород: Гражда, 2010. – 18 с.
30. Горват К., Гульпа Д. NÉPI FRAZÉMÁK. Частина IІ. Навчально-методичний посібник. – Ужгород: Гражда, 2010. – 32 с.
31. A KÁRPÁTALJAIMAGYAROK NYELVI ILLEMTANA. Частина I. Навчально-методичний посібник. – Ужгород: Гражда, 2011. – 20 с.
32. A KÁRPÁTALJAIMAGYAROK NYELVI ILLEMTANA EGYNYELVŰ KÖZEGBEN. Частина I. Навчально-методичний посібник. – Ужгород: Гражда, 2011. – 28 с.
33. A KÁRPÁTALJAIMAGYAROK NYELVI ILLEMTANA KÉT- ÉS TÖBBNYELVŰ KÖZEGBEN.Частина III. Навчально-методичний посібник. – Ужгород: Гражда, 2011 – 24 с.
34. A KÁRPÁTALJAI MAGYAROK MEGSZÓLÍTÁSI SZOKÁSAI CSALÁDI KÖRNYEZETBEN. Навчально-методичний посібник. – Ужгород: Гражда, 2013 – 27 с.
35. A KÁRPÁTALJAI MAGYAROK KÖSZÖNÉSI SZOKÁSAI CSALÁDI KÖRNYEZETBEN. Навчально-методичний посібник. – Ужгород: Гражда, 2013 – 19 с.
36. AZ ÓKORI KELET IRODALMA. AZ ÓKORI INDIAI IRODALOM. – Ужгород: 2015 – 52 с.
37. A VILÁGIRODALOM TÖRTÉNETE. A BAROKK IRODALMA. Навчально-методичний посібник. – Ужгород: Гражда, 2016 – 62 с.
38. A KÁRPÁTALJAI MAGYAROK KÖSZÖNÉSI ÉS MEGSZÓLÍTÁSI SZOKÁSAI EGY –ÉS TÖBBNYELVŰ KÖZEGBEN (KÉTNYELVŰ KÉRDŐÍV) (двомовний соціолінгвістичний питальник). Навчально-методичний посібник. – Ужгород: Гражда, 2016 – 72 с.
39. MODERNIZMUS A MAGYAR IRODALOMBAN. Основні питання вичення курсу: Особливості модернізму в угорській літературі. Навчально-методичний посібник. ‒ Ужгород: Гражда, 2017 ‒52 с.
40. A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE. RÉGI MAGYAR IRODALOM. Основні питання вичення курсу: Історія угорської літератури. Стародавня угорська література. Навчально-методичний посібник. ‒ Ужгород: Гражда, 2017 ‒60 с.
41. A VILÁGIRODALOMTÖRTÉNETE. A KÖZÉPKOR ÉS RENESZÁNSZ IRODALMA. Основні питання вичення курсу: Історія світової літератури. Література середньовіччя та ренесансу. Навчально-методичний посібник. ‒ Ужгород: Гражда, 2017 ‒63 с.
42. A MAGYAR IRODALOMKRITIKA TÖRTÉNETE. Основні питання вичення курсу: Історія угорської літературної критики. Навчально-методичний посібник. ‒ Ужгород: Гражда, 2017 ‒56 с.
43. AZ IRODALOMKUTATÁS ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA. Основні питання вичення курсу: Теорія і методологія літературознавчих досліджень. Навчально-методичний посібник. ‒ Ужгород: Гражда, 2017 ‒52 с.
44. A VILÁGIRODALOM TÖRTÉNETE. AZ ANTIK IRODALOM. Основні питання вичення курсу: Історія світової літератури. Література античності. Навчально-методичний посібник. ‒ Ужгород: Гражда, 2017 ‒56 с.
45. GYEREKIRODALOM. Основні питання вичення курсу: Дитяча література. Навчально-методичний посібник. ‒ Ужгород: Гражда, 2017 ‒52 с.
46. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETE. A FELVILÁGOSODÁS KORÁNAK IRODALMA. Основні питання вичення курсу: Історія угорської літератури. Література просвітництва. Навчально-методичний посібник. ‒ Ужгород: Гражда, 2017 ‒56 с.
47. MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT, BACCALAUREUSI DOLGOZAT, SPECIALISTA ÉS MAGISZTERI DOLGOZAT ÍRÁSÁRA. Методичні вказівки для написання курсових та випускних кваліфікаційних робіт бакалавра, спеціаліста та магістра. Навчально-методичний посібник. ‒ Ужгород: Гражда, 2017 ‒56 с.

Szerkesztés
Закарпатські філологічні студії – Ungvár – 2017–2019. – szerkesztőbizottsági tag

II. Tudományos kongresszusokon, konferenciákon, szimpóziumokon való részvétel
1. Nemzetközi tudományos konferencia: «Взаємодія мов та літератур у поліетнічному соціумі» – Ужгород, 25–27 вересня 2003 року;
2. VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Міжнородний конгрес гунгарології) – Debrecen, 2006 року;
3. Nemzetközi Hungarológiai Konferencia – Ужгород, 21–23 вересня 2006 року;
4. XV. Міжнародна наукова конференція на тему: «Взаємоплив мов, літератур та культур у Карпатському басейні» – Ужгород, 25–27 вересня 2008 року;
5. Міжнародна наукова конференція на тему: «Українська література у загальноєвропейському контексті» – Ужгород, 10–11 травня 2011 року.
6. У підсумкових наукових конференціях професорсько-викладацького складу УжНУ від 2000–2018 року.
7. Міжнародна науково-практична конференція «Слов’янський світ: здобутки, проблеми, перспективи» – Ужгород, 10-11 травень 2014 року
8. Міжнародна науково-практична конференція «Слов’янський світ: виклики сучасності» – Ужгород, 2015 року10‒11 травня.
9. „Egészséges természet + egészséges élelmiszer = egészséges ember (biodiverzitás, élelmiszerlánc-biztonság, népegészségügy)” – Будапешт, 20 жовтня 2015. року
10. VІ міжнародна науково-практична конференція «Слов’янський світ: видатні дослідники» ‒Ужгород, 20‒21 травня 2016 р.
11. VIІІ. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Міжнородний конгрес гунгарології) – Пейч, 2016 року;
12. Magyar-szláv kapcsolatok: múlt és jelen. ‒ Pécs ‒ 2016;
13. VІІ міжнародна науково-практична конференція «Слов’янський світ: архівні джерела» ‒Ужгород, 12‒13 травня 2017 р;
14. Nemzetközi Hungarológiai Konferencia– Ungvár, 2018 року

OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

Tantárgyak

 • A magyar irodalom története. régi magyar irodalom – nappali tagozat, 1. évfolyam, 2. szemeszter;
 • A magyar irodalom története. a felvilágosodás irodalma – nappali tagozat, 2. évfolyam, 1. szemeszter;
 • Az ókori kelet irodalma – nappali tagozat, 1. évfolyam, 1. szemeszter;
 • A világirodalom története. Az antik irodalom – nappali tagozat, 1. évfolyam, 2. szemeszter;
 • A világirodalom története. A középkor és reneszánsz irodalma – nappali tagozat, 2. évfolyam, 1. szemeszter;
 • A világirodalom története. A barokk és reneszánsz irodalma – nappali tagozat, 2. évfolyam, 2. szemeszter;
 • A magyar irodalomkritika története – nappali tagozat, 1. évfolyam, 2. szemeszter; levelező tagozat 5. évfolyam, 2 szemeszter;
 • Az irodalomkutatás elmélete és módszertana – nappali tagozat, 5. évfolyam, 1. szemeszter; levelező tagozat 6. évfolyam, 1 szemeszter;

Szakkolégiumok
Gyermekirodalom – nappali tagozat, 4. évfolyam, 1. szemeszter; levelező tagozat 5. évfolyam, 1 szemeszter;
Modernizmus a magyar irodalomban – nappali tagozat, 5. évfolyam, 1. szemeszter;

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Aktív szerepet vállal a tanszéken megrendezésre kerülő műsorok, vetélkedők szervezésében és lebonyolításában.

Tagja

 • A Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaságnak.
 • A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének.
 • Az Ungvári Nemzeti Egyetem munkaügyi csoportjának.
 • Az UNE Ukrán‒Magyar Tanügyi‒Tudományos Intézet módszertani bizottságának.
 • A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság választmányi tagja.
 • A minősítő vizsgabizottságnak, amely magyar nyelvből fogad vizsgákat Kárpátalja állami intézményeinek hivatalnokaitól, valamint a járási- és területi közigazgatás munkatársaitól. A Nemzetbiztonsági Hivatal munkatársainak magyar nyelv tudását felmérő tantárgyi vizsgabizottság tagja.