ZÉKÁNY KRISZTINA

.Az Ungvár Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének vezetője, docens, a filológiai tudományok kandidátusa. 

Ungváron született 1975. július 2-án pedagógus családban. 1992-ben érettségizett az Ungvári Dayka Gábor Középiskolában kitűnő eredménnyel. 1997-ben kapott filológus, magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet kitűnő minősítéssel az Ungvári Állami Egyetem Filológiai Karán. 

1997 és 2001 között PhD-képzésben vett részt a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar nyelvészetből, tudományos vezető Hoffmann István.

2001-től az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének oktatója, 2003-tól a tanszék adjunktusa, 2006-tól docense, 2015 májusától pedig tanszékvezető docense. Docensi oklevelet 2011-ben szerzett (12 ДЦ №025434; 2011. július 1. / ügyiratszám: 3/84-D). 2015-től tanszékvezetői teendőket lát el.

Kandidátusi értekezését 2002-ben védte meg az Ungvári Nemzeti Egyetemen Ungvár és környékének földrajzi пevei címmel (tudományos vezető: Lizanec Péter professzor) (ДК №018724; 2003. május 21./ügyiratszám: №17 06/5).

Rendszeresen részt vesz a hazai és nemzetközi konferenciák munkájában: V. névtudományi konferencia (Miskolc, 1997), V. nemzetközi hungarológiai szimpózium (Ungvár, 2001), VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006), Nemzetközi hungarológiai konferencia (Ungvár, 2006), XV. nemzetközi tudományos konferencia (Ungvár, 2008). Szláv élet: problémák és perspektívák (Ungvár 2014, 2015.), VI. Dialektológiai Szimpozion (Szombathely, 2015), „Szláv-magyar kapcsolatok: múlt, jelen, jövő” nemzetközi tudományos konferencián (Pécs, 2016).

2006-tól 2015-ig az Ungvári Magyar Tannyelvű Drugeth Gimnáziumban is dolgozott óraadóként. A Drugeth Gimnáziumban végzett munkájához kapcsolódóan két éven át vezette az ungvári magyartanárok módszertani csoportjának munkáját. 

  Részt vett a kárpátaljai magyar iskolák részére készült oktatási program kidolgozásában magyar nyelvből és irodalomból az 5–9. és a 10–11. osztályok számára.  

 Az általános és középiskolai magyar nyelv tankönyvek társszerzője. 

Szerkesztője volt a 2007-től 2009-ig évenként megjelenő Kárpátika c. tudományos cikk- és tanulmánygyűjteménynek, amely a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Szülők és Pedagógusok Tanácsa gondozásában jelent meg, és a maga idejében gyakorlatilag az egyetlen térítésmentes publikációs lehetőséget jelentette az egyetemi diákság és fiatal kutatók számára.

Főszerkesztője az UNE Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Tudományos Közleményeinek. Az Acta Hungarica című tudományos cikkgyűjtemény, valamint a Закарпатські філологічні студії  főszerkesztő-helyettese. 

 Az Ungvári Nemzeti Egyetemen vezetett magyar nyelvtanfolyamot idegen anyanyelvűek (elsősorban ukránok, oroszok) számára. 

A kari tudományos tanács titkára volt 2016-ig.

A 2012-2013-as tanév első felévében a Kijevi Nemzeti Nyelvészeti Egyetemen (Київський національний лінгвістичний університет) vendégtanáraként tevékenykedett.

2017-ben Erasmus+ program keretén belül vendégtanár Olaszországban, előadássorozatot tartott a padovai és az udinei egyetemeken.

2017-től az Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Magyar Filológiai Tanszékén megnyitották a Pécsi Egyetem ECL Nyelvvizsgarendszer Nemzetközi Magyarországi Központjának Ungvári Fiókintézményét, ahol koordinátori feladatokat lát el.

2003-tól a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaságnak (KMTT), 2008-tól a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületének, 2014-től a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének, valamint a 2015. október 30-án alakult Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanácsnak (KMAT) a tagja, elnökségi tagja.

 

Kutatási területe: helynévtan, magyar nyelvtörténet, finnugrisztika, a magyar nyelv idegen nyelvként való oktatása.

Pedagógiai és tudományos munkáját az alábbi elismerő oklevelekkel jutalmazták: 

 • Az Ungvári Városi Tanács Oktatási Osztályának elismerő oklevele, 2011;
 • A Kárpátaljai Megyei Közigazgatás elismerő oklevele, 2012;
 • Ungvári Városi Tanács elismerő oklevele, 2013; 
 • A Magyar Kultúráért Kárpátalján Alap és a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány díja, 2014;
 • A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság oklevele 2015;
 • A Kárpátaljai Megyei Közigazgatás elismerő oklevele, 2017.

 

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

I. Publikációs jegyzék

Tudományos cikkek

 

1. Magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok Ungvár utcaneveiben (Угорсько-українські мовні зв’язки у назвах вулиць м. Ужгорода) // Acta Hungarica 1995, VI. évfolyam. – Ungvár, 1997. – 105–109 o .

2. Ungvár földrajzi nevei (Географічні назви м. Ужгорода) // A magyar névtani kutatások legújabb eredményei  (Науковий посібник)  / Szerk. B.Gergely Piroska és Hajdú Mihály. – Miskolc – Bp., 1997. II. – 352–356 о.

3. Az „Ungvár” név etimológiájának módosulásai a történelmi változások tükrében (До питання змін етимології назви „Ungvár” в історичному аспекті) // Jubileumi kötet Lizanec Péter professzor 70. születésnapjára. – Ungvár, 2000. – 261–266 o.

4. Автореферат дис.  канд.філол. наук. Вид-во Колір прінт. 2002. 20 с.

5. З історії дослідження топонімів на Закарпатті // Науковий вісник сер. Філологія 2002/6 С.36 – 40.

6. До етимології назви „Ужгород / Ungvár” у мовознавчій літературі // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Випуск 5. Українська література в загальноєвропейському контексті. Міжнародна наукова конференція. – Ужгород , 2002. – С. 245 -248

7.  Класифікація географічних угорськомовних назв м. Ужгорода // Науковий вісник  сер.Філологія 2003 /8.  С 34 – 39

8. Ungvár helyneveinek eredet szerinti megoszlása és névszociológiai vizsgálata (Eтимологічна та соціологічна характеристика топонімів м. Ужгорода) // Асta Hungarica 2003., X – XI. 52 – 54 o.

9. Az ungvári és az Ungvár környéki domborzati-, táj- és határnevek (Kласифікація географічних угорськомовних назв м.Ужгорода) //Acta Hungarica 2004. XIII – XIV.11 –13 o. 

10. Про походження деяких угорських географічних термінів, що функціонують в Ужгороді // Науковий вісник сер. Філологія 2006 / 14 С 121 – 124.

11. A magyar helynevek problematikája egy kárpátaljai soknemzetiségű város történelmi névanyagában // VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (VI Міжнародний конгрес гунгарології) Az előadások összefoglalói – Debrecen, 2006. – 360–361 o.

12. Patak és potok mind az Ungba ömlik (Географічні назви) // Kárpátika – Ужгород.2007. – 79 –96 o . 

13. Útmutató a helynevek gyűjtéséhez // Kárpátika – Ужгород. 2008. – 79 – 82 o. 

14. З дослідження топонімів на Закарпатті // Науково-методичний журнал ЗІППО «Освіта Закарпаття» – Ужгород, 2013 – С.70-76

„ A tudós tanár tudós tanítványokat teszen!” Sylveszter János Grammaticájáról // Acta Hungarica 2014. XX.– 115–118.o.

15. Zékány Krisztina. Magyar – ukrán nyelvi kapcsolatok Ungvár földrajzi neveiben / Угорсько – українські мовні зв’язки у географічних назвах Ужгорода // A Szlavisztikai Egyetem V. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának anyagai – Ungvár,2015.

16. Zékány Krisztina Patak és potok mind az Ungba ömlik.Egy soknemzetiségű város vízzel kapcsolatos helyneveiről// VI. Dialektológiai Szimpozion. Dialektológiai kutatások az ezredforduló után. Szombathely, 2015. szeptember 2–4. (absztrakt)

17. Zékány Krisztina Patak és potok mind az Ungba ömlik.Egy soknemzetiségű város vízzel kapcsolatos helyneveiről// VI. Dialektológiai Szimpozion. Dialektológiai kutatások az ezredforduló után. Szombathely, 2015. szeptember 2–4. 

18. Zékány Krisztina. A nyelvemlékek nyelvi elemzéséről // Tudományos Közlemények – Ungvár, 2015 –162 – 168 o.

19. Zékány Krisztina. A magyar nyelv idegen nyelvként való tanításának néhány gyakorlati kérdése // Tudományos Közlemények – Ungvár, 2016 – 115–119 o.

20. Zékány Krisztina, Balladamondó verseny az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékén// Anyanyelv-pedagógia, X. évfolyam 2017. 2. szám

21. Zékány Krisztina A magyar nyelvű felsőfokú oktatás helyzete Kárpátalján // Trianon konferencia a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából, Tokaj. 2016.06.03-04 – Tokaj Print Kft, 2017 – 55–67.o.

22. Zékány Krisztina. Magyar-szláv kapcsolatok a földrajzi nevek tükrében (Ungvár és környéke történeti névanyaga alapján) // „Szláv-magyar kapcsolatok: múlt, jelen, jövő” nemzetközi tudományos konferencia. Pécs, 2016. október 13-14. – Pécs, 2017 – 211–217 o.

23. Zékány Krisztina. Lizanec Péter szerepe a kárpátaljai magyarlakta települések történelmi nevének visszaállításában.Вплив П.М. Лизанця на проблематику, пов’язану з перейменуванням угорських населених пунктів на Закарпатті // A Szlavisztikai Egyetem VI. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának anyagai – Ungvár, 2016/2017. – 119–126 o.  

24. Zékány Krisztina. A magyar nyelv idegen nyelvként való tanításának néhány gyakorlati kérdése // Tudományos Közlemények – Ungvár, 2017 (2016) – 115–119 o.

25. Зикань Х.І. Угорсько – українські мовні зв’язки у географічних назвах Ужгорода // VIІ. Міжнародна науково-практична конференція, присв’ячена дню слов’янської культури та писемності; Слов’янський світ: архівні джерела. – Ужгород,12-13 травня 2017 р. 

26. Krisztina Zékány. A kárpátaljai magyar irodalomról //Letteratura ungherese, letteratura ungheresi.Collano diretta da Cinzia Franchi e Balázs Fűzfa – Sovaria University Press – Szombathely-Padova,2017 – 115-127 

27. Zékány Krisztina. Magyar irodalmi törekvések Kárpátalján// Zékány Krisztina szerk. A kárpátaljai magyarság a 21.században. Esszék, tanulmányok// Extra Hungarian – Budapest: Nap Kiadó, 2018 – 212–230.o.

28. Zékány Krisztina .Nyelvpolitika a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás vetületében// Nemzetközi Dialektológiai Konferencia (Budapest, 2018. december 4-5) anyagai alapján (megjelenés alatt)

29. Zékány Krisztina. A kárpátaljai magyar irodalomról //Letteratura Ungherese Letterature Ungheresi- A cura de Cinzia Franchi e Antonio D.Sciacavelli – Padua, 2018–115–129 o.

30. Zékány K. A nyelvemlékek elemzéséről. A Balotti Beszéd és Könyörgés első mondatának elemzése példáján // Закарпатські філологічні студії. Випуск1 (Elektronikus kiadvány) – 2018 – 56–61 o.

31. Програма та тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 30-річчю Центру гунгарології на тему: «Dombnevek a mai Ungvár területéről» – Ужгород, 2018.  -– С. 17. 

32. Zékány Krisztina. Dombnevek a mai Ungvár területéről// Acta Hungarica 23. évfolyam, 2018 – 95–102 o.

33. Зикань Христина. Українські запозичення в угорськомовних географічних назвах Ужгорода та йогo околиць// Ukrainisztika Magyarországon és a határon túlon c. nemzetközi konferencia anyagai (Nyíregyháza, 2018. okt.11–12) 

34. Zékány Krisztina. Nyelvpolitika a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás vetületében // A magyar nyelvjárások a XXI. században –nyelvstratégiai megközelítésben c. konferencia anyagai (Bp., 2018. dec. 4–5)

35. Zékány Krisztina. Kárpátaljai írók és költők vendégként a MOZAIK-ban //Határtalan magyar irodalom nemzetközi konferencia –Badacsony, 2019. május 29-31.

36. Zékány Krisztina. A kárpátaljai magyar irodalom helye a középiskolai és egyetemi oktatási programban//Határtalan magyar irodalom nemzetközi konferencia – Badacsony, 2019. május 29-31.

37. Zékány Krisztina. A nyelvi tudat és az anyanyelvi kompetencia kérdései egy multinacionális környezetben// A veszélyeztetett magyar nyelv – Nemzetközi konferencia a Magyar Nyelv Múzeumban – Sátoraljaújhely, 2019. szeptember 26-28.

Tankönyvek, oktatási-módszertani kiadványok

38. Топоніми Ужгорода – Ужгород: Два кольори, 2002. – 40 с. 

39.    Borbély E. – Zékány K. A mai magyar nyelv morfológiája Szófaji elemzés (Alapszófajok) Módszertani segédeszköz az ungvári egyetem másodéves magyar szakos hallgatóinak. Е.О. Борбель – Х.І. Зикань: Морфологія сучасної угорської мови. Морфологічний аналіз (Частини мови 1). Методичний посібник для студентів другого курсу угорського відділення філологічного факультету – Ungvár. 2006. – 32 o.

40. Borbély E. – Zékány K. A mai magyar nyelv morfológiája. Szófaji elemzés 2. Módszertani segédeszköz az ungvári egyetem másodéves magyar szakos hallgatóinak.  Е.О. Борбель – Х.І. Зикань: Морфологія сучасної угорської мови. Частини мови 2. Навчальний посібник для студентів другого курсу угорського відділення філологічгого факультету (до курсу «Сучасна угорська мова») – Ungvár 2009. – 28 o.

41.  Zékány K. Magyar nyelvtörténet 1. rész (A magyar nyelv története a XVII. századig) Gyakorlati segédkönyv az ungvári egyetem másodéves magyar szakos hallgatóinak. Історія угорської мови. Частина І (Історія угорської мови до ХVII. століття) Навчалький посібник для студентів другого курсу угорського відділення УжНУ (до курсу «Історія угорської мови») – Ungvár 2009. –58 o.

42.   Zékány K. A magyar nyelvtörténeti hangváltozások rendszere. Gyakorlati segédkönyv. Система історично–фонетичних змін в угорській мові Навчальний  посібник  (до  курсу  »Історична граматика») –Ungvár 2011. –94 o.

43. Зикань Х.І., Ковач П.П. Програма гуртка «Знавці правопису» (для шкіл з угорською мовою навчання). ― Ужгород, 2011. ― 32 с.

44. Зикань Х.І., Ковач П.П. Драматичний гурток у школі (програма гуртка для шкіл з угорською мовою навчання). ― Ужгород, 2011. ― 20 с.

45.  Програма «Література. Угорська та світова (інтегрований курс) 5–9 класів – 2013р –11.с. (На сайті МОН)

46.  Програма «Угорська мова» 5–9 класів –2013р –15с. (На сайті МОН)

47. Braun É. – Zékány K. – Kovács-Burkus E. Magyar nyelv. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára. Браун Є.Л. – Зикань Х.І. –  Ковач-Буркуш Є.С. Угорська мова. Підручник для 5 класу загальноосвіт. навч. закл. з навчанням угорською мовою – Львів: Світ, 2013. – 192 с.

48. Х.І.Зикань. Вчу угорську мову. Зошит практичних справ (початковий рівень) – Ужгород 2013. – 57 с.

49.  Zékány K. – Nagy N. A földrajznév-kutatás történetéből. Oktatási-módszertani segédeszköz az UNE harmadéves magyar szakos hallgatói számára. Зикань Х.І. – Нодь Н.Й. З історії дослідження географічних назв. Навчально-методичний посібник. – Ужгород. 2013. – 60 o.

50.  Zékány K. A stilisztikai műelemzés elmélete és gyakorlata (gyakorlati segédkönyv elemzési szempontok összefoglaló táblázataival és elemzési mintákkal) – Ungvár. 2015. – 111 o.

51.  Braun É. – Zékány K. – Kovács-Burkus E. Magyar nyelv. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 6. osztálya számára. Браун Є.Л. – Зикань Х.І. –  Ковач-Буркуш Є.С. Угорська мова. Підручник для 6 класу загальноосвіт. навч. закл. з навчанням угорською мовою – Львів: Світ, 2014. – 200 o. 

52. Braun É. – Zékány K. – Kovács-Burkus E. Magyar nyelv. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 7. osztálya számára. Браун Є.Л. – Зикань Х.І. –  Ковач-Буркуш Є.С. Угорська мова. Підручник для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. з навчанням угорською мовою – Львів: Світ, 2014. – 200 o. 

53. Zékány Krisztina. A nyelvemlékek nyelvi elemzéséről // Tudományos Közlemények – Ungvár, 2015 162 – 168 o.

54. Braun É. – Zékány K. – Kovács-Burkus E. Magyar nyelv. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 8. osztálya számára. Браун Є.Л. – Зикань Х.І. –  Ковач-Буркуш Є.С. Угорська мова. Підручник для 8 класу загальноосвіт. навч. закл. з навчанням угорською мовою – Львів: Світ, 2016. – 203 o. 

55. Браун Є.Л.– Зикань Х.І.– Ковач-Буркуш Є.С. Угорська мова. Підручник для 9 класу загальноосвіт. навч. закл. з навчанням угорською мовою – Львів: Світ, 2017. – 223 с.

56. Зикань Х. І. Історія угорської мови до  XVII століття. Навчальний  посібник  із зразками аналізу текстів для  студентів  другого  курсу спеціальності «Угорська мова і література

(до  курсу  «Історична граматика») – Ужгород –2017.–138 с.

57. Зикань Х. І. Теорія і практика стилістичного аналізу художніх текстів (практичний   посібник  із зведеними таблицями методів аналізу та зразками аналізу)–Друге, перероблене видання  – Ужгород –2017.–115 с.

58. Zékány Krisztina – Boriszova Éva. Magyar toldalékok ukrán értelmezésekkel. A magyart idegen nyelvként tanulók számára. – Budapest/Badacsonytomaj –Ungvár, 2017 -88 old.

59. Braun É. – Zékány K. – Kovács-Burkus E. Magyar nyelv. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 10. osztálya számára. Браун Є.Л. – Зикань Х.І. –  Ковач-Буркуш Є.С. Угорська мова. Підручник для 10 класу загальноосвіт. навч. закл. з навчанням угорською мовою – Львів: Світ, 2018. – 223 o.

60. Zékány Krisztina. Magyar  nyelvtörténet a XVII.században. Gyakorlati segédköny mintákkal a III-IV. akreditációs szintű felsőoktatási intézmények diákjai számára – Ungvár, Shark,2018 – 138.o

61. Braun É. – Zékány K. – Kovács-Burkus E. Magyar nyelv. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára. Браун Є.Л. – Зикань Х.І. –  Ковач-Буркуш Є.С. Угорська мова. Підручник для 5 класу загальноосвіт. навч. закл. з навчанням угорською мовою – Львів: Світ, 2019. – 195 o.

62. Браун Є.Л. – Зикань Х.І. –  Ковач-Буркуш Є.С. Угорська мова. Підручник для 11 класу загальноосвіт. навч. закл. з навчанням угорською мовою – Львів: Світ, 2019. – 207 o.

63. Zékány Krisztina. Magyarul tanulok. Gyakorlati segédkönyv az UNE 1. évfolyamos magyar – angol szakos hallgatói számára – Ungvár, Shark, 2019 – 60 o.

Szerkesztés, lektorálás

A  KÁRPÁTIKA cikk és tanulmánygyűjtemény Kárpátalja kultúrtörténetéből c. kiadvány szerkesztése 

1.évfolyam – Ungvár:  Grazsda, 2007. –  100 o. ISBN 966-8924-08-8

2. évfolyam – Ungvár:  Grazsda, 2008. – 95 o. ISBN 978-966-8924-70-5

3. évfolyam –  Ungvár: Líra, 2009. – 103 o. ISBN 978-966-2195-51-4

 

A TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Az UNE Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kara tudományos gyűjteményének főszerkesztője

Tudományos Közlemények – Ungvár: AUTDOR – SHARK, 2015. – 414 o.

Tudományos Közlemények – Ungvár: AUTDOR – SHARK, 2016. 

 

A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport oktatási-kutatási programjának 

maTer alprogramjában sorozatszerkesztőségi tag. Eddig 4 kötet jelent meg:

1) Szemrád Emil. Kémiai szakkifejezések magyar–magyar–ukrán szótára középiskolák részére – Budapest/Badacsonytomaj –Ungvár, 2017 -94 old. – területi koordinátor

2) Hladonik István. Fizikai szakkifejezések magyar–magyar–ukrán szótára középiskolák részére – Budapest/Badacsonytomaj –Ungvár, 2017 -169 old. – területi koordinátor

3) Hladonik István. Matematikai szakkifejezések magyar–magyar–ukrán szótára középiskolák részére – Budapest/Badacsonytomaj –Ungvár, 2017 -70 old.- területi koordinátor

4) Zékány Krisztina – Boriszova Éva. Magyar toldalékok ukrán értelmezésekkel. A magyart idegen nyelvként tanulók számára. – Budapest/Badacsonytomaj –Ungvár, 2017 -88 old. – társszerző, területi koordinátor

 

Zékány Krisztina (összeállító szerk.) A kárpátaljai magyarság a 21.században. Esszék, tanulmányok// Extra Hungarian – Budapest: Nap Kiadó, 2018 – 306.o.

 

Zékány Krisztina (felelős szerk.) ÖRÖK MEMENTÓ: SZOLYVA A Szolyvai Emlékpark emlékkönyveibe írt bejegyzések gyűjtése. (2000.08.15. – 2018.04.12.) ПАМ’ЯТНА КНИГА меморіального парку жертв сталінізму м. Свалява (15.08.2000. – 12.04.2018. р.) // Kárpátaljai Magyar Könyvek 287. – Ungvár– Budapest: Intermix Kiadó, 2019 – 258 o.

Zékány Krisztina (lektor) Dupka György. Magyar GULÁG-GUPVI rabok Eurázsiában. Felfejtett nyomok Oroszország, Baskíria, Csecsenföld, Kaukázus, Ázsia régióibanUngvár-Budapest, Intermix Kiadó, 2019

II. Tudományos kongresszusokon, konferenciákon, szimpóziumokon való részvétel

1. V. Névtudományi Konferencia – Miskolc –1997 – a felszólalás témája: Ungvár földrajzi nevei

2. Міжнародна наукова конференція на честь 70-річчя від дня народження професора Петра Лизанця  – Ужгород, 2000 року — тема доповіді: Ungvár történeti földrajzi nevei;

3. Міжнародна наукова конференція на тему: «Українська література в загальноєвропейському контексті» – Ужгород, 16–17 жовтня 2001 року — тема доповіді: До етимології назви «Ужгород / Ungvár» у мовознавчій літературі ;

4. V. Nemzetközi hungarológiai szimpózium. – Ungvár, 2001. 

5. Міжнародна наукова конференція на тему «Взаємодія мов та літератур у поліетнічному соціумі» – Ужгород – 25 вересня 2003 р. –тема доповіді : Соціолінгвістичний метод дослідження етимології топонімів м. Ужгорода

6. VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Міжнородний конгрес гунгарології)  – Debrecen, 2006 року — a felszólalás témája: A magyar helynevek problematikája egy kárpátaljai soknemzetiségű város történelmi névanyagában;

7. Nemzetközi hungarológiai konferencia. – Ungvár, 2006. szeptember 21-23 – a felszólalás témája: Adalékok néhány Ungvár környéki helynév és térszínforma-név történetéhez

8. Міжнародна наукова конференція з фінно-угрознавства, присвячена творчості Арво Валтона;

9. XV. Міжнародна наукова конференція «Взаємовплив мов, літератур та культур у Карпатському басейні» – Ужгород –25-27 вересня 2008 р. – тема доповіді : Ungvár földrajzi neveinek vizsgálatáról

10. Міжнародна наукова конференція на тему: «Ювілейні гунгарологічні читання: Гунгаристика в УжНУ» –Ужгород, 27–29 вересня 2013 року;

11. III Міжнародна науково-практична конференція, присвячена дню словʼянської культури та писемності. – Ужгород, 2013.

12. IV Міжнародна науково-практична конференція, присвячена дню словʼянської культури та писемності. – Ужгород, 2014. 

13. V Міжнародна науково-практична конференція: Слов’янський світ: здобутки, проблеми, перспективи. – Ужгород, 2015. 

14. 6. Dialektológiai Szimpozion. – Szombathely, 2015. 2015. szeptember 2–4. a felszólalás témája:  Patak és potok mind az Ungba ömlik.Egy soknemzetiségű város vízzel kapcsolatos helyneveiről

15. VI Міжнародна науково-практична конференція: Слов’янський світ: видатні дослідники. – Ужгород, 2016.

16. Nemzetközi tudományos konferencia: Szláv–magyar kapcsolatok: múlt, jelen, jövő.  – Pécs, 2016. október 13-14. – a felszólalás témája: Magyar-szláv kapcsolatok a földrajzi nevek tükrében (Ungvár és környéke történeti névanyaga alapján)

17. Trianon konferencia a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából, Tokaj. 2016.06.03-04 – a felszólalás témája: A magyar nyelvű felsőfokú oktatás helyzete Kárpátalján

18. VII Міжнародна науково-практична конференція: Слов’янський світ: архівні джерела. – Ужгород,12-13 травня 2017 р.

19. Az UNE Hungarológiai Központja 30. évfordulója alkalmából megrendezett nemzetközi tudományos konferencia – Ungvár, 2018. január 12–14. – a felszólalás témája: Dombnevek a mai Ungvár területéről

20. Ukrainisztika Magyarországon és a határon túlon c. nemzetközi konferencia (Nyíregyháza, 2018. okt.11-12) – a felszólalás témája: Українські запозичення в угорськомовних географічних назвах Ужгорода та йогo околиць

21. Nemzetközi Dialektológiai Konferencia (Budapest, 2018. december 4-5) – A felszólalás témája: Nyelvpolitika a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás vetületében

22. Határtalan magyar irodalom nemzetközi konferencia –Badacsony, 2019. május 29-31. – a felszólalás témája: 1. Kárpátaljai írók és költők vendégként a MOZAIK-ban; 2. A kárpátaljai magyar irodalom helye a középiskolai és egyetemi oktatási programban

23. A veszélyeztetett magyar nyelv – Nemzetközi konferencia a Magyar Nyelv Múzeumban – Sátoraljaújhely, 2019. szeptember 26-28. – a felszólalás témája: A nyelvi tudat és az anyanyelvi kompetencia kérdései egy multinacionális környezetben

24. „Kárpátalja 100 éve. Értékteremtő tudomány: a magyar társadalomtudományi kutatások hasznosulása Kárpátalján.” nemzetközi konferencián. Beregszász, 2019. november 13.

25. Évzáró tudományos konferenciák. – Ungvár, 2002–2019. У підсумкових наукових конференціях професорсько-викладацького складу УжНУ від 2002–2019 року

OKTATÓI TEVÉKENYSÉG:

Tantárgyak

 • Bevezetés a finnugrisztikába – nappali és levelező tagozat, 1. évfolyam.
 • Mai magyar nyelv (hangtan) – nappali és levelező tagozat, 1. évfolyam.
 • Mai magyar nyelv (mondattan, egyszerű mondat) – levelező tagozat, 3. évfolyam.
 • Magyar nyelvtörténet – nappali (2. évfolyam) és levelező tagozat (3. évfolyam). 
 • Magyar irodalmi nyelvtörténet – nappali (3. évfolyam) és levelező tagozat (4. évfolyam). 
 • Stilisztika és nyelvművelés – nappali (4. évfolyam) és levelező tagozat (5. évfolyam). 
 • Szövegértési készségek fejlesztése – nappali és levelező tagozat, 1. évfolyam (magyar-angol szak)
 • A beszédkompetencia fejlesztése – nappali és levelező tagozat, 1. évfolyam (magyar-angol szak)
 • Helyesírási gyakorlat – nappali és levelező tagozat, 1. évfolyam (magyar-angol szak)

 

Szakkollégiumok

Helynévtan – nappali (3. évfolyam) és levelező tagozat (5. évfolyam). 

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Rendszeresen ír szakvéleményt módszertani kiadványokra, tankönyvekre, illetve a különböző pályázatokra benyújtott tudományos-módszertani munkákat is recenzálja.

Részt vesz a fiatal kárpátaljai kutatók, diákok, PhD-hallgatók, aspiránsok tudományos munkájával kapcsolatos szakértői bizottságok munkájában.

a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézetben évenként tart előadásokat magyar szakos tanárok számára.

A magyar nyelv és irodalom éves tantárgyi vetélkedő megyei, illetve országos fordulóin a zsűri elnöke

A tanszéki rendezvények,  iskolai és egyetemi szintű megyei, országos és nemzetközi vetélkedők szervezője.

A Megyei Adminisztráció Oktatási Osztálya 2015 tavaszán létrehozott egy szakemberekből álló munkacsoportot, amely arra hivatott, hogy kidolgozza az oktatási programot, tankönyvtervezeteket és más oktatási segédleteket állítson össze a magyar nyelv idegen nyelvként való tanítását előmozdítandó olyan kárpátaljai ukrán tannyelvű középiskolák számára, ahol erre igény mutatkozik. A 2015 szeptemberétől a magyar nyelvet második idegen nyelvként választhatják az általános és középiskolák Kárpátalján. Ebben a munkaközösségben a megye különböző térségeit képviselő iskolai, főiskolai tanárok sorában az Ungvári Nemzeti Egyetemet képviseli. 

Tagja:

 • a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaságnak (KMTT, 2003-tól);
 • a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületének (2008-tól);
 • a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének tagja (2014-től).
 • a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanácsnak, elnökségi tag (KMAT, 2015-től).
 • A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport oktatási-kutatási programjának 
 • maTer alprogramjában sorozatszerkesztőségi tag;
 • Magyar Szemhatár sorozat, sorozatszerkesztőségi tag
 • Tudományos Közlemények, főszerkesztő
 • Acta Hungarica, főszerkesztő-helyettes;
 • Закарпатські наукові читання,  főszerkesztő-helyette